ارزیابی فشارهای خاک ، پدیده قوسزدگی و نشستهای قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان بهرهبرداری با کاربرد نتایج تحليلی و ابزار دقيق

منافپور, محمد and جهانیان, محمدعلی (2013) ارزیابی فشارهای خاک ، پدیده قوسزدگی و نشستهای قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان بهرهبرداری با کاربرد نتایج تحليلی و ابزار دقيق. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100620025.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی فشارهای خاک ، پدیده قوسزدگی و نشستهای قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان بهرهبرداری با کاربرد نتایج تحليلی و ابزار دقيق
Persian Abstract: کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی در طول دوران ساخت و بهرهبرداری و بازرسی پيوسته در مورد عملکرد سدهای خاکی، نه تنها از دیدگاه پيشرفت شناخت رفتار بخشهای مختلف سد اهميت دارد، بلکه از دیدگاه ایمنی و رفع نواقص احتمالی و کمک به مهار شدن عواملی که ممکن است باعث تخریب سد گردد از ، اهميت خاصی برخوردار است. با کمک ابزار دقيق نصب شده در سدهای خاکی پایداری آنها را میتوان کنترل کرد. بهدليل رفتار غير خطی سد خاکی، برای تحليل سد خاکی البرز از روش المان محدود و مدل رفتاری مور-کلمب استفاده شده و نتایج حاصل از تحليل با نتایج ابزار دقيق مقایسه گردیده است. با قرائت مستمر ابزار دقيق بکار رفته در بدنه و پی سد، وضعيت سد حين رفتار سد ، بهرهبرداری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله متعارف و منطقی بوده است. نشست قائم، فشار ، ابزار دقیق ، قوس زدگی ، کلمات کلیدی : سد البرز خاک
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 08 Apr 2019 18:40
Last Modified: 08 Apr 2019 18:40
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6663

Actions (login required)

View Item View Item