بررسی پایداری سد خاکی درونگر در دوران ساخت بر اساس دادههای ابزار دقيق Stability of Darungar embankment dam, during the construction based on instrumentation data

یوسفی راد،, مصطفی and احمدی باغچه،, امير and خادم قائينی, اسيه (2013) بررسی پایداری سد خاکی درونگر در دوران ساخت بر اساس دادههای ابزار دقيق Stability of Darungar embankment dam, during the construction based on instrumentation data. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100640010.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی پایداری سد خاکی درونگر در دوران ساخت بر اساس دادههای ابزار دقيق Stability of Darungar embankment dam, during the construction based on instrumentation data
Persian Abstract: - کنترل پایداری سدهای خاکی در دوران ساخت، اولین دوره آبگیری و بهره برداری بسیار حائز اهمیت میباشد. استفاده از ابزاردقیق در سدهای خاکی به منظور رفتارنگاری آنها، نقش مهمی را در کنترل پایداری سد ایفا میکند. با توجه به اینکه رفتار سازهای یک سد خاکی غیر خطی میباشد، استفاده از روش اجزای محدود به همراه مدلهای رفتاری مناسب برای تحلیل غیر خطی سد سودمند میباشد. کیلومتری شمال غربی درگز- از شهر های 35 در تحقیق حاضر رفتارنگاری سد درونگر که در شمالی استان خراسان رضوی قرار گرفته مورد بررسی واقع شده است. با استفاده از دادههای بدست تنش و فشار آب منفذی ایجاد شده در سد در طول ، آمده از ابزاردقیقهای به کار رفته در سد دوران ساخت با نتایج بدست آمده از تحلیل سد به روش اجزای محدود که بوسیله نرم افزار ،7-7 ،3-3 مدل شده است، مقایسه گردیدهاند .ابزاردقیق سد درونگر در چهار مقطع Plaxis 2D کولمب و – نصب شدهاند. به منظور تحلیل مدل سد از دو مدل رفتاری موهر 14-14 و 11-11 سخت شونده استفاده شده است. نتایج بدست آمده از ابزاردقیق و نرم افزار انطباق خوبی با هم کولمب دارای انطباق بهتری –داشتند. نتایج بدست آمده از مدل سخت شونده نسبت به مدل موهر با نتایج ابزاردقیق میباشد. انطباق نتایج بدست آمده از ابزاردقیق و نرم افزار نشان دهنده پایداری سد در دوران اولین آبگیری سد میباشد. کليد واژگان: پایداری، سد خاکی، آبگیری، ابزاردقیق، مدل رفتاری، موهر-کولمب، سخت شونده. Key Words: Stability, Embankment dam, during construction, instrument, behavior model, mohr - Columbus, hardening
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 06:59
Last Modified: 15 Jun 2019 06:59
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6664

Actions (login required)

View Item View Item