ارزیابی جامع ریسک در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سد گيوی )

هدایتی, جواد and خزائی, جهانگیر and ستاری, دانش and هدایتی, سیروس (2013) ارزیابی جامع ریسک در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سد گيوی ). In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100651026.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی جامع ریسک در سدهای خاکی ( مطالعه موردی سد گيوی )
Persian Abstract: ارزیابی ریسک درسازه های خاص همچون سدها که خطر تخریب و عواقب بعدی آن ممکن است جان و مال بسياری از انسانها را به خطر اندازد از اهميت خاصی برخوردار Bureau است .، لذا در این مقاله با بهره گيری از روش پيشنهادی و مطالعه بر روی سد خاکی گيوی به این مسئله پرداخته شده است . كيلومتریجنوب شرقيشهر 3/5ساختگاهسدگيویبررویرودخانهگيویچایودرفاصلهحدود كيلومتریشمالغربيشهرخلخال و در یکی از فعال ترین مناطق لرزه ۱٦گيویپایينوحدود خيز ایرانقراردارد، وجود گسل های بزرگ و فعال همچون گسل سنگور ارزیابی ریسک این سد را الزام می بخشد .ميزان کل ریسک برای سدهای خاکی به درجه خطر لرزه ای در ساختگاه سد و مقدار ریسک ساختمان سد و تاسيسات وابسته به آن بستگی دارد .در این روش درجه ریسک از لحاظ ظرفيت مخزن ، سن ساخت ، ارتفاع و وضعيت پایين دست سد بررسی شده و تاثير ریسک لرزه خيزی منطقه پيشنهاد شده است.مطابق با نتایج حاصله انجام تحليل های پایداری لرزه ای در شرایط شتاب حداکثر در هنگام وقوع زلزله پيشنهاد می شود . Bureau کلمات کلیدي: ارزی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:00
Last Modified: 15 Jun 2019 07:00
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6666

Actions (login required)

View Item View Item