تاثیر پرده سپر مایل بر خصوصیات جریان و فشار بالابر در پی سدهای نفوذناپذیر

صیادزاده, فرزانه and زمردیان, سید محمد علی (2013) تاثیر پرده سپر مایل بر خصوصیات جریان و فشار بالابر در پی سدهای نفوذناپذیر. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10100980026.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تاثیر پرده سپر مایل بر خصوصیات جریان و فشار بالابر در پی سدهای نفوذناپذیر
Persian Abstract: در سدهای ساخته شده بر روی پیهای نفوذپذیر، نشت یا فرار آب از بين خاک باعث ایجاد نيروی فشار بالابر، انتقال ذرات خاک و بالاخره فرسایش مصالح و زیرشویي پي میشود. بنابراین این سدها باید طوری طراحی شوند که در مقابل نشت، فشار بالابر و پدیده زیرشویي مقاوم باشند. پردهسپرها یا دیوارهای بتنی یکی از راهکارهای کاهش نيروی فشار بالابر و نشت در سدها هستند که در ابعاد ساختمانی سدها صرفهجویی خواهد شد. در این تحقيق از نرم ًنتيجتا افزار انسيس جهت تحليل و مدلسازي جریان آب از پي سد استفاده شد. خصوصيات جریان (مقدار نشت و گرادیان خروجي) و مقادیر زیرفشار برای سدهاي نفوذناپذیر با پردهسپر در پنجه و پاشنه سد تحت شرایط مختلف شامل عرض سد، ) مقایسه ميشود. نتایج حاصله θ عمق پردهسپر، زاویه قرارگيری پرده سپر ( پيشنهادات معقولی را جهت مدیریت و تقویت پی سدهای نفوذناپذیر ارائه می- > نصب پردهسپر در پنجه و برای θ>90 نماید. جهت کاهش زیرفشار برای نصب آن θ 90 در پاشنه مناسبترین گزینه خواهند بود و جهت کاهش نشت و گرادیان خروجی در پنجه توصيه میگردد. θ≤90 نصب پردهسپر در پاشنه و برای θ>90برای کلمات کلیدي: نشت، گرادیان خروجی، انسیس، زیرفشار، پردهسپر
Subjects: Divisions > Public Relations
Public Relations
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:14
Last Modified: 15 Jun 2019 07:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6679

Actions (login required)

View Item View Item