بررسی اندرکنش دیناميکی خاک و سازه با استفاده از روش ترکيبی المان محدود- المان محدود مرزی مقياس شده

توحیدوند, حمید رضا and حاجی علیلوی بناب, مسعود and خاکپور, مهران (2013) بررسی اندرکنش دیناميکی خاک و سازه با استفاده از روش ترکيبی المان محدود- المان محدود مرزی مقياس شده. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101310038.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اندرکنش دیناميکی خاک و سازه با استفاده از روش ترکيبی المان محدود- المان محدود مرزی مقياس شده
Persian Abstract: روش المان محدود مرزی مقياس شده یک روش کاهش مرتبه با استفاده از ارتباط برقرار کردن ميان دو روش المان محدود و المان مرزی برای حل مسائل مکانيک جامدات میباشد. در مسائل ژئومکانيک، در حالت استاتيکی و دیناميکی این روش به خصوص برای مدل کردن فضای نيم بینهایت خاک مفيد می باشد. در این مقاله ابتدا خلاصهای از روابط کلی روش بيان گردیده، سپس به بررسی کاربرد روش ترکيبی مذکور برای حل مسائل اندرکنش دیناميکی خاک وسازه پرداخته شده است. ابتدا کارآیی روش، در مدلسازی مسائل استاتيکی بررسی شده سپس پاسخ محيط الاستيک به موج افقی از نوع موجک ریکرو اندرکنش دیناميکی خاک با بلوک الاستيک در حوزهی فرکانسی و زمانی مورد تحليل قرار گرفتهاند. برای مدلسازی در حوزهی فرکانسی از بسط مجانبی حد فرکانس بالای ماتریس سختی دیناميکی توسط سری پده استفاده شده است. صحت تمامی پاسخهای بدست آمده با سایر روشهای عددی سنجيده شدهاست. مرز مقیاس شده ، المان محدود ، کلمات کلیدي: اندرکنش دینامیکی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:22
Last Modified: 15 Jun 2019 07:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6691

Actions (login required)

View Item View Item