بررسی مقاومت کششی خاک رسی و پارامترهای موثر بر آن با استفاده از دستگاه جدید کشش مستقيم خاک

قرینه, مجید and اولی پور, مسعود (2013) بررسی مقاومت کششی خاک رسی و پارامترهای موثر بر آن با استفاده از دستگاه جدید کشش مستقيم خاک. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101800186.pdf

Download (748kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی مقاومت کششی خاک رسی و پارامترهای موثر بر آن با استفاده از دستگاه جدید کشش مستقيم خاک
Persian Abstract: ميتوانند در معرض ترک خوردگی ، سازه های خاکی تحت اثر تنشهای کششی القایی قرار گيرند. تنشها و کرنشها ميتوانند ناشی از خشک شدن و انقباض به علت از دست دادن رطوبت، خمش لایه های خاک به علت نشستهای نابرابر یا بارهای و توسط نيروهای ثقلی و یا زلزله باشند. در این تحقيق رابطه مقاومت ، خارجی کششی خاک و عوامل موثر برآن بررسی گردیده است. ابتدا دستگاه جدید اندازه گيری مقاومت کششی را معرفی نموده و روش اندازه گيری مقاومت کششی با استفاده از این دستگاه توضيح داده شده است. سپس مقاومت کششی سه خاک رسی در شرایط تراکمی مختلف بدست آمده و بعد اثر پارامترهایی نظير سرعت کرنش، درصد رطوبت و وزن مخصوص بر مقاومت کششی سنجيده شده است. دیده شد که برای مقاومت کششی ابتدا افزایش و پس از ، خاکهای مختلف با افزایش سرعت کرنش رسيدن به اوج، کاهش ميابد. تراکم، سرعت کرنش ، خاک رسی ، ترک کششی ،
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:50
Last Modified: 15 Jun 2019 07:50
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6721

Actions (login required)

View Item View Item