تحليل حد پایين ظرفيت باربری پی نواری با استفاده از روش بدون شبکه و برنامه ریزی غيرخطی

راسخ, سارا and بينش, سيد محمد and بغلانی, عبدالحسین (2013) تحليل حد پایين ظرفيت باربری پی نواری با استفاده از روش بدون شبکه و برنامه ریزی غيرخطی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101830057.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل حد پایين ظرفيت باربری پی نواری با استفاده از روش بدون شبکه و برنامه ریزی غيرخطی
Persian Abstract: در این مقاله با استفاده از ترکيب تئوری حد پااایين و یاک روش بادون شابکه تکنيکی جدید برای تعيين حد پایين ظرفيت باربری پی های نواری ارائه گردیاده است. بر این اساس هندسه مساله با استفاده از گاره هاا شابيه ساازی شاده و پارامتر تنش به عنوان متغير ميدانی توسا یاک روش بادون شابکه در گاره هاا مجزاسازی می گردد. با اعمال شرای تعادل شرای مرزی و شرای عدم زوال باه گره ها یک مساله بهينه یابی غير خطی تشکيل می شود که با حال ایان مسااله ميدان تنش مجاز استاتيکی بدست می آید. با توجه به ميدان تنش بدست آمده مای توان حد پایين برای ظرفيت باربری پی نواری را تخمين زد. کلمات کليدي: حد پایين، ظرفيت باربری، روش بدون شبکه
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:52
Last Modified: 15 Jun 2019 07:52
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6723

Actions (login required)

View Item View Item