تخمين مدول تغيير شکل پذیری برجا با استفاده از پارامترهای ژئومکانيکی توده سنگ و نتایج آزمایش های انجام شده در ساختگاه سد ونيروگاه برق آبی رودبار لرستان

قاسمی, سید مهدی and غلام نژاد, جواد (2013) تخمين مدول تغيير شکل پذیری برجا با استفاده از پارامترهای ژئومکانيکی توده سنگ و نتایج آزمایش های انجام شده در ساختگاه سد ونيروگاه برق آبی رودبار لرستان. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101840182.pdf

Download (815kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تخمين مدول تغيير شکل پذیری برجا با استفاده از پارامترهای ژئومکانيکی توده سنگ و نتایج آزمایش های انجام شده در ساختگاه سد ونيروگاه برق آبی رودبار لرستان
Persian Abstract: پارامتر تغيير شکل پذیری نشان دهنده ی ميزان تغيير شکل توده سنگ در پاسخ به هر گونه بارگذاری یا باربرداری می باشد. این پارامتر توسط آزمایش های بارگذاری شعاعی، آزمایش جک صفحه ای وانواع ، برجا نظير آزمایش دیلاتومتری آزمایش های دیگر قابل اندازه گيری می باشد. آزمایش های برجا بعلت شرایط هزینه بالا، مشکلات عملياتی و زمان بر بودن، در اجرا با مشکل مواجه ،دشوار می شوند. روابط تجربی پيشنهاد شده توسط محققين، اغلب محدود به سازندهای بخصوصی بوده و تعميم روابط موجود و استفاده از آن برای سازندهای دیگر باید با احتياط لازم صورت پذیرد. در این مقاله سعی بر این است که معادلات جدیدی بصورت تک متغيره و چند متغيره با استفاده از نتایج آزمایش دیلاتومتری و خصوصيات ژئومکانيکی توده سنگ که در شرایط مختلف و سازندهای گوناگون سد رودبار واقع در استان لرستان صورت گرفته، از طریق روش های . ارائه گردد SPSSاعتبار سنجی آماری توسط نرم افزار آماری کلمات کلیدي: مدول تغییر شکل پذیری، توده سنگ، سد رودبار لرستان، آزمون های برجا، دیلاتومتری
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 15 Jun 2019 07:53
Last Modified: 15 Jun 2019 07:53
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6724

Actions (login required)

View Item View Item