حل تحليلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرزه ای و بررسی پارامترهای تاثير گذار بر آن (مطالعه موردی تونل متروی بانکوک

ولی اسکویی, شبنم and لکی روحانی, علی (2013) حل تحليلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرزه ای و بررسی پارامترهای تاثير گذار بر آن (مطالعه موردی تونل متروی بانکوک. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101880438.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: حل تحليلی و عددی پوشش تونل ها در اثر بارهای لرزه ای و بررسی پارامترهای تاثير گذار بر آن (مطالعه موردی تونل متروی بانکوک
Persian Abstract: سازه های زیرزمينی از جمله تونلها، المانهای مهمی در شبکههای حمل و نقل و سرویس هستند که به دليل محصورشدگی در زمين و تحمل تنش های برجای بزرگ رفتار لرزهای متفاوتی با سازههای سطحی از خود نشان می دهند. به همين دليل در طراحی آنها نه تنها بارهای استاتيکی بلکه بارهای دیناميکی نيز باید مد نظر قرار گيرند. نگرش کلی اینست که بارهای لرزه ای اثرات کمی بر روی سازه های زیرزمينی دارند اما توجه مهندسين را به تحليل ، خرابی برخی از آنها در زلزلههای اخير دقيقتر آنها معطوف کرده است. در این مقاله مروری اجمالی بر روی حل های تحليلی ارائه شده برای تونلهای دایروی در مقابل بارهای استاتيکی و لرزه ای انجام شده است، سپس برای یکی از مقاطع مشخص تونل شهری بانکوک، این حل ها را استفاده کرده و مورد ارزیابی قرار می دهيم. مساله مورد نظر به صورت عددی و برای شتاب های افقی و قائم مختلف، نيز حل می شود و با مقایسه با حل های تحليلی نتایج بدست می آید. مطابق با نتایج بدست آمده با افزایش ضریب شتاب افقی زلزله، نيروی محوری و لنگر خمشی پوشش تونل افزایش می یابند به نحویکه اگر تنش ناشی از این نيروها از تنش مجاز بيشتر شود باعث گسيختگی پوشش می شود. عمق قرارگيری تونل دارای درجه اهميت بعدی است و با افزایش عمق، نيروی ایجاد شده در پوشش با نسبت مستقيم افزایش می یابد. دو پارامتر موثر دیگر در نيروهای ایجاد شده در پوشش ضریب شتاب قائم و نسبت تنش های برجا می باشند. شتاب قائم زمين تاثير کمی بر روی تنش ها دارد، اما در مورد ضریب فشار جانبی دیده شد که هر چه این ضریب از محدوده عدد یک دورتر باشد، تنش ایجاد شده در پوشش افزایش می یابد. . ضریب شتاب افقی زلزله ، کلمات کليدي: ح
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 06:47
Last Modified: 17 Jun 2019 06:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6866

Actions (login required)

View Item View Item