بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار در تونل های زیرزمينی بر روی سازه های سطحی(مورد مطالعه: خط متروی تبریز)

طعنه گنبدی, بهرام and صدقیانی, محمد حسین and میرجلیلی،, امیر، (2013) بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار در تونل های زیرزمينی بر روی سازه های سطحی(مورد مطالعه: خط متروی تبریز). In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101920064.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار در تونل های زیرزمينی بر روی سازه های سطحی(مورد مطالعه: خط متروی تبریز)
Persian Abstract: تونل سازی در مناطق پرتراکم شهری، همواره دارای مخاطراتی است که یکی از مهمترین آن ها ارتعاش های منتشر شده ناشی از قطارهای زیرزمينی و تاثير آن بر سازه های روزمينی می باشد. در این مقاله هدف، بررسی اثر ارتعاشی حرکت قطار زیرزمينی بر روی سازه های متروی تبریز می باشد. که بدین منظور از مدل عددی 1 خط 11سطحی در نزدیکی ایستگاه ) استفاده شده است. برای شبيه سازی حرکت قطار، ABAQUSالمان محدود سه بعدی(نرم افزار فاکتورهای موثر روی بار دیناميکی و فرکانس مطالعه شد و تغييرات نيروی واگن در یک مدل طولی درنظر گرفته شده است. سپس برای تعيين ارتعاش رسيده، بار دیناميکی قطار با استفاده از تبدیلات فوریه به صورت بار نقطه ای روی مدل عددی تونل اعمال شد. بيشترین جابجایی های افقی و قائم در زیر سازه برای حالت عبور هم زمان دو قطار به ترتيب برابر ميلی متر بدست آمد. هم چنين ارتعاش ایجاد شده در زیر سازه در این حالت 5.23 و 2.78 دسيبل می باشد،که در صورت استفاده از لایه الاستيک سيلومر در زیر ریل این 83/98برابر دسيبل کاهش می یابد. در نهایت، نتایج با تغييرات خواص 61ارتعاش ایجاد شده تا ژئومکانيکی خاک بررسی شد. نتایج نشان می دهد با افزایش وزن مخصوص خاک، دامنه ارتعاش رسيده به سازه کاهش می یابد. و با افزایش مدول الاستيک خاک سطح ارتعاش رسيده به سازه کولمب ( چسبندگی و زاویه – افزایش می یابد، در حالی که تغييرات پارامترهای موهر اصطکاک خاک) تأثير قابل توجهی روی سطح ارتعاش ایجاد شده ندارد. متروی تبریز، ارتعاش سازه سطحی، مدلسازی 1 کلمات کلیدي: بار دینامیکی قطار، خط عددی
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 06:47
Last Modified: 17 Jun 2019 06:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6868

Actions (login required)

View Item View Item