مطالعه مقایسه ای تئوری های مختلف روی فشار فعال خاک با روش المان محدود

طعنه گنبدی, بهرام and قوامی جمال, صادق (2013) مطالعه مقایسه ای تئوری های مختلف روی فشار فعال خاک با روش المان محدود. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101920124.pdf

Download (999kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مطالعه مقایسه ای تئوری های مختلف روی فشار فعال خاک با روش المان محدود
Persian Abstract: تعيين توزیع و مقدار فشار فعال خاک در طراحی دیوار حائل دارای اهميت زیادی است. مطالعات محدودی روی مقایسه بين تئوری های تحليلی فشار فعال خاک ارائه شده، صورت گرفته است. در این مقاله، مقایسه ای بين این تئوری ها انجام شد. رفتار خاک PLAXIS با روش المان محدود و با استفاده از نرم افزار الاستوپلاستيک فرض شده و از معيار گسيختگی موهر-کولمب استفاده شده است. دیوار حائل بتنی با رفتار الاستيک خطی مدل شده است. مطالعات پارامتری نيز جهت بررسی توزیع فشار فعال خاک انجام شد. نتایج نشان می دهد که افزایش زاویه اصطکاک داخلی موجب کاهش فشار فعال خاک و در مقابل، افزایش وزن واحد خاک و ارتفاع دیوار موجب افزایش آن می شود. همچنين مشاهده شد که تئوری دارد، PLAXIS رانکين بيشترین مطابقت را با نتایج حاصل از تحليل نرم افزار لذا استفاده از این تئوری منجر به طراحی بهينه دیوار حائل می گردد. .PLAXIS کلمات کلیدي: فشار فعال خاک، دیوار حائل، مطالعه مقایسه ای،
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:15
Last Modified: 17 Jun 2019 07:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6869

Actions (login required)

View Item View Item