بررسی ژئومکانیکی ریزش پله معدن انگوران به روش عددی

رشیدی خبیر, رضا and اکبری چهارراه گشین, رقیه (2013) بررسی ژئومکانیکی ریزش پله معدن انگوران به روش عددی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10101930088.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی ژئومکانیکی ریزش پله معدن انگوران به روش عددی
Persian Abstract: تحليل پایداری شيب دیوارهها در معادن روباز یکی از مهمترین پارامترهای طراحی میباشد. ضرورت این مسئله از دو لحاظ اقتصادی و ایمنی قابل بررسی ميليون تن جزء 12است. معدن سرب و روي انگوران، كه با ذخيره اي بالغ بر شيب پيت معدن مزبور 1384معادن بزرگ فلزي كشور محسوب مي شود، در اوایل سال متر از كف پيت در اثر تركيب عوارض نامساعد فني و محيطي 250با ارتفاع حدود دچار ناپایداري شد. طي عمليات رفتار سنجي شيب مشخص شد كه ناپایداري جدي بوده و شيب مورد نظر در حال لغزش به درون پيت معدن است. بروز چنين ناپایداري، پيش از اجراي اقدامات مقتضي در نهایت به لغزش شيب به درون معدن منتهي شد و علاوه بر مسائل ایمني كه به همراه داشت ضربه شدیدي بر اقتصاد معدن وارد آورد. در این مقاله از طریق محاسبهی فاکتور ایمنی با F استفاده از نرمافزار به تحليل پایداری شيب یک سمت معدن انگوران LAC/Slope پرداخته شده است. ، پارامترهای برشی ، فاکتور ایمنی ، کلمات کلیدي: معدن انگوران، ژئومکانیکی نرمافزار FLAC
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:48
Last Modified: 17 Jun 2019 07:48
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6870

Actions (login required)

View Item View Item