برآورد تحلیلی و عددی نشست سازههای سطحی تحت تاثیر حفاری مکانیزه تونلهای دوقلوی خط یک متروی تبریز

کریم نیا, حامد and میرزائی نصیرآباد, حسین and قنبرزاده, هادی (2013) برآورد تحلیلی و عددی نشست سازههای سطحی تحت تاثیر حفاری مکانیزه تونلهای دوقلوی خط یک متروی تبریز. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102110110.pdf

Download (1MB)
[img] Text
OHN10102110110.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: برآورد تحلیلی و عددی نشست سازههای سطحی تحت تاثیر حفاری مکانیزه تونلهای دوقلوی خط یک متروی تبریز
Persian Abstract: خط یک متروی تبریز، با MBH10 در این تحقیق با توجه به مشخصات گمانه استفاده از روش تحلیلی لاگاناتان و پولوس نشست سطح زمین ناشی از حفر تونل مورد بررسی قرار گرفته است. میزان نشست برای دو حالت با تزریق و بدون ، تزریق بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که در صورت انجام مناسب تزریق میلیمتر بدست میآید که کمتر از حد مجاز میباشد. سپس مقطع 13/1ماکزیمم نشست مدلسازی شده و پروفیل نشست سطح زمین زیر Plaxis 3D tunnel مورد نظر در نرمافزار مناطق مسکونی بررسی شده است. ماکزیمم نشست بدست آمده از روش عددی پس از میلیمتر حاصل شد که این مقدار بیش از میزان نشست مجاز 37/35 حفر تونل دوم زیر مناطق مسکونی شهری میباشد. نتایج حاصل از روش عددی نشان میدهد که پروسه تونلسازی در این مقطع قبل از عبور دستگاه حفاری نیازمند اتخاذ تدابیر و راه کارهایی جهت جلوگیری از جابجاییهای اتفاق افتاده میباشد . Plaxis 3D کلمات کلیدی: نشست، روش تحلیلی لاگاناتان و پولوس، تزریق، نرمافزار
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:55
Last Modified: 17 Jun 2019 07:55
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6878

Actions (login required)

View Item View Item