تحليل عددی فشار جانبی دیناميکی خاک تحت اثر بار ضربه وارد بر پی ماشينآلات مجاور

زندی لک, عرفان and بهار, آرش and ویس کرمی, مهدی (2013) تحليل عددی فشار جانبی دیناميکی خاک تحت اثر بار ضربه وارد بر پی ماشينآلات مجاور. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102140866.pdf

Download (801kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: تحليل عددی فشار جانبی دیناميکی خاک تحت اثر بار ضربه وارد بر پی ماشينآلات مجاور
Persian Abstract: در این مقاله تأثير بار ضربه ای عمودی وارد بر سطح آزاد یک لایه خاک نيمه بينهایت، که توسط یک دیوار حائل صلب نگه داشته شده است، مورد بررسی قرار می گيرد. دیوار حائل نيز روی یک لایه خاک با خصوصيات خاک بالایی (خاک حائل شده) که از طرفين بی نهایت و در سطح پایين گيردار است، قرار گرفته است. به طور کلی سعی داریم که روش بدون شبکه را در مسائل دیناميک خاک بکار ببریم و ثابت کنيم که می توانيم روش بدون شبکه به عنوان یک روش قوی، دقيق و انعطاف پذیر را جایگذین روش های متداول تحليل عددی، مانند روش های اجزای محدود کنيم. برای حل معادلات دیفرانسيل جزئی از روش بدون المان Meshless لوکال پترو-گالرکين ( local Petrov-Galerkin( )MLPG ً )به عنوان یک روش کاملا برای درونيابی کردن از MLPGبدون المان استفاده می کنيم. روش بدون المان ) بهره می گيرد. در این تحقيق با استفاده MLSتقریب حداقل مربعات متحرک ( ، یک توزیع پيوسته از تنش ها، در محيط ویسکو-الاستيک خاکی نشان MLPGاز روش داده می شود و همچنين تأثير سرعت موج برشی خاک، بر روی تنش های وارد بر دیوار را مورد مطالعه قرار می دهيم. - ، دیوار حائل صلب، بار ضربه، محیط خاکی ویسکو MLPGکلمات کلیدی: روش الاستیک
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:01
Last Modified: 17 Jun 2019 07:01
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6879

Actions (login required)

View Item View Item