طراحی و ساخت دستگاه جعبه ی برش لایه ای شفاف و میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آب منفذی سیکلی در ماسه ی انزلی

ویس کرمی, مهدی and قربانی, علی and نعمتی مرسا, افشار and فلاح, علیرضا and اخوان معروفی, محسن and مشعرپور, مجتبی and یزدانمهر, مهدی (2013) طراحی و ساخت دستگاه جعبه ی برش لایه ای شفاف و میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آب منفذی سیکلی در ماسه ی انزلی. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102140990.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طراحی و ساخت دستگاه جعبه ی برش لایه ای شفاف و میز لرزه جهت مدلسازی فیزیکی افزایش فشار آب منفذی سیکلی در ماسه ی انزلی
Persian Abstract: مدلسازي فيزیکي درژئوتکنيک لرزهاي به عنوان روشي بين آزمایشهاي مدلهاي كوچک وآزمایشهاي برجا كاربرد گستردهاي یافته است. از سادهترین روشهابه منظورمدلسازي ژئوتکنيکي مي توان استفاده از محفظهاي با دیوارهاي ثابت و صلب نام برد. براي مدلسازي مسائلي مانند روانگرایي كه طي آن خاک مدل دچار تغييرشکلهاي قابل توجه ميشود وجود دیوارههاي صلب خطاي زیادي به همراه خواهد داشت. به طور كلي شرایط مرزي درمدلسازي فيزیکي مسائل ژئوتکنيک لرزهاي تأثير به سزایي در نتایج آزمایشگاهي از خود نشان مي دهد .به منظور كاهش تأثير نامطلوب اثر شرایط مرزي درنتایج به جاي دیوارههاي صلب از دیوارهاي انعطاف پذیر استفاده ميشود .دیوارهاي انعطافپذیر به دیوارهایي گفته ميشود كه سختي برشي دیوارهاي آن متناسب با خاک داخل آن باشد و داراي انواع مختلفي است. دراین مقاله به طور مختصر انواع گزینههاي ممکن براي ساخت جعبههاي برشي انعطاف مورد بررسي قرارگرفته است و براساس دانش و نقطه ضعف دستگاههاي مذكوریک محفظه 1g پذیربراي آزمایش روي ميزلرزه انعطافپذیر لایهاي از نوع شفاف بر روي یک ميزلرزه طراحي و ساخته شده است .این دستگاه كه در كشور و حتي منطقه به دليل شفافيت دیوارها و به تبع آن رویت رفتار خاک منحصر به فرد است ميتواند جهت انجام آزمایشهاي مختلف و مشاهدهي بهتر رفتار خاک مورد استفاده قرار گيرد.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:02
Last Modified: 17 Jun 2019 07:02
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6880

Actions (login required)

View Item View Item