طرح اختلاط بتن پلاستیک و بررسی فاکتورهای موثر بر نتایج آزمایشگاهی ( مطالعه موردی؛ سد مخزنی سومبار) -

جواهری, محمد and مرتضوی, حسین and غلامی, روح الله and مقدس،, حامد (2013) طرح اختلاط بتن پلاستیک و بررسی فاکتورهای موثر بر نتایج آزمایشگاهی ( مطالعه موردی؛ سد مخزنی سومبار) -. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102360176.pdf

Download (848kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طرح اختلاط بتن پلاستیک و بررسی فاکتورهای موثر بر نتایج آزمایشگاهی ( مطالعه موردی؛ سد مخزنی سومبار)
Persian Abstract: بتن پلاستیک بتنی با مقاومت بسیار کمتر از بتن معمولی، شکل پذیري بالا و نفوذ پذیري پایین می باشد.خواص مکانیکی بتن پلاستیک بر حسب میزان مواد تشکیل دهنده گاهی به خواص مکانیکی خاک و گاه به خواص مکانیکی بتن نزدیک شده و در بیشتر حالات خواصی بینابین دارد. مواد سیمان، سنگدانه و دوغاب بنتونیت می باشد.کاربرد بنتونیت در بتن پلاستیک، خواص این نوع بتن و تجزیه و تحلیلل ، تشکیل دهندة بتن پلاستیک رفتار آن را پیچیده نموده است. به عنوان مثال اگر در بتن معمولی با بالارفتن نسبت آب به سیمان، مقاومت فشاري کاهش می یابد؛ این املر در بلتن پلاستیک به دلیل وجود بنتونیت- به عنوان یکی دیگر از عوامل کاهنده مقاومت- به تنهایی قادر بله توجیله رونلد ترییلرات مقاوملت بلتن پلاسلتیک نخواهد بود[ . در سد مخزنی سومبار با توجه به نقش مهم نتایج آزمایشگاهی در تصحیح خطاهاي احتمالی، بلراي تعیلین میلزان تلاییر پارامترهلاي 1] آزمایشگاهی بر نتایج، نمونه هاي تهیه شده بر اساس طرح اختلاط مصوب؛ در شرایط مختلف تحت بارگذاري قرار گرفت. در مقاله حاضر سعی بلر این است که با تحلیل و مقایسه نتایج حاصله، ارتباط پارامترهاي مهمی از جمله سرعت بارگذاري و نوع کلاهک گذاري بر مقاومت فشاري و مدول الاستیسیته مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. کلمات کلیدی: طرح اختلاط بتن پلاستیک' کلاهک گذاری' سرعت بارگذاری' مقاومت فشاری' مدول الاستیسیته
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:08
Last Modified: 17 Jun 2019 07:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6887

Actions (login required)

View Item View Item