بررسی اثر سولفات سدیم ومنيزیم بر دوام خاک رس تثبيت شده با آهک و سرباره فولادسازی( کارخانه ذوب آهن BOS) اصفهان

مکارچیان, مسعود and صیفوری, ندا (2013) بررسی اثر سولفات سدیم ومنيزیم بر دوام خاک رس تثبيت شده با آهک و سرباره فولادسازی( کارخانه ذوب آهن BOS) اصفهان. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102451001.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی اثر سولفات سدیم ومنيزیم بر دوام خاک رس تثبيت شده با آهک و سرباره فولادسازی( کارخانه ذوب آهن BOS) اصفهان
Persian Abstract: یکی از روشهای اصلاح یا بهبود خواص خاکها تثبيت با آهک است. در صورتی که خاک حاوی یون سولفات باشد یا خاک تثبيت شده در معرض آب سولفاته قرار گيرد، حضور آهک نه تنها باعث کاهش تورم لایه تثبيت شده نمیشود، بلکه نتيجه عکس داده و سبب افزایش تورم میگردد. این پدیده به علت انجام واکنشهای شيميایی بين کانیهای رس، آهک و سولفات است که منجر به تشکيل کانیهای اترینگایت و تاماسایت شده و این کانیها با جذب آب بهشدت متورم میشوند. در این تحقيق تاثير سرباره فولادذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رس آلوده به مواد شيميایی(سولفات سدیم و منيزیم) به کمک آزمایش تکمحوری مورد بررسی قرار گرفته است. نمونهها با ترکيبات مختلف آهک، سرباره در درصد رطوبت بهينه درجه عملآوری شدند. پس از دوره 35 روز در دمای 28ترکيب شده و به مدت سيکل متوالی تحت آزمایشهای یخ زدن و آب شدن قرار 6 طی ، عملآوری نمونهها گرفتند. نتایج آزمایشها نشان میدهد جایگزین کردن بخشی از آهک با سرباره سبب افزایش دوام خاک رس آلوده به سولفات سدیم و سولفات منيزیم در برابر سيکلهای یخ زدن و آب شدن میشود. کلمات کلیدي: سرباره فولاد سازی، تثبیت با آهک، یخ زدن و آب شدن، سولفات دوام خاک رس ،سدیم و منیزیم
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:56
Last Modified: 17 Jun 2019 07:56
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6889

Actions (login required)

View Item View Item