ارزیابی تأثیر شرایط خارجی و تنش بر پایداری و تغییرشکل تونلهای دوقلو

ابن النصیر, محمد مهدی and عجللوئیان, رسول and میر محمد صادقی, مسعود (2013) ارزیابی تأثیر شرایط خارجی و تنش بر پایداری و تغییرشکل تونلهای دوقلو. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10102501138.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: ارزیابی تأثیر شرایط خارجی و تنش بر پایداری و تغییرشکل تونلهای دوقلو
Persian Abstract: توسعه سیستم انتقال شهرهای توسعهیافته به ساخت سازههای زیرسطحی مانند تونل وابسته است. تراکم بالای سازههای سطحی و شرایط زمینشناسی خاص در بیشتر شهرهای جهان، ضرورت حفر تونلها را توجیه میکند. در گذشته تونلهای حمل و ن دو ً قل عمدتا طرفه بودند، اما امروزه تونلهای دوقلو یکطرفه بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. یکی از مهمترین عوامل مؤثر بر این رویکرد، این نکته است، که به منظور عدم اختلال در رفت و آمد وسایل نقلیه، باید سطح مقطع تونل تکی را بزرگتر طراحی کرد. به علاوه حجم مواد استخراج شده بیشتر و منطقه تأثیر تونل تکی بزرگتر است و به فنآوری پیچیدهتری برای ساخت چنین تونلی نیاز است. بنابراین در اکثر موارد احداث تونلهای دوقلو کوچکتر مقرون به صرفهتر است. با این وجود در هر پروژه باید میزان تأثیر تونلهای دوقلو بر محیط و همچنین تأثیر آنها بر پایداری و تغییرشکل یکدیگر ، میزان اثرگذاری شرایط FLAC2D تخمین زده شود. در این مقاله به کمک نرمافزار خارجی و تنش بر پایداری و تغییرشکل تونلهای دوقلو ارزیابی میگردد. نرمافزار رفتار ساختارهایی مانند خاک، سنگ و تجهیزات تقویتکننده را که ممکن است، FLAC2D پس از تسلیمشدن به صورت پلاستیک نیز رفتار کنند، شبیهسازی میکند. با توجه به وجود آب زیرزمینی و افزایش ارتفاع آن نسبت به تاج، موجب تغییر ،نتایج مدلسازی قابل توجه ضریب ایمنی میشود، اما تغییر دیگر شرایط اثر اندکی بر آن دارد. به از یک به مقادیر کوچکتر k0علاوه با افزایش ضخامت روباره خاکی و یا تغییر مقدار یا بزرگتر از یک، الگوی تغییرشکل از لحاظ مساحت و ضخامت ناحیه تغییرشکلیافته به کلی متحول میشود، اما وجود و تغییر عمق آب زیرزمینی و همچنین اعمال بار ترافیکی اثر محسوسی بر الگوی تغییرشکل نداشته است. در مجموع میتوان گفت، از بین شرایط خارجی، قرارگرفتن تونل در زیر سطح آب زیرزمینی بیشترین اثر را بر پایداری مدل و تغییر ضخامت روباره، بیشترین اثر را بر تغییرشکل مدل دارد. روباره، پایداری تونلهای دوقلو، ،k0ضریب ،FLAC2D کلمات کلیدی: تونلهای دوقلو، نرمافزار ناحیه تغییرشکلیافته.
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:23
Last Modified: 17 Jun 2019 07:23
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6891

Actions (login required)

View Item View Item