بررسی تاثیر شاخصهای ناپایداری در رفتار زهکشین شده ماسه های سیلت دار

بهادری, هادی and هاشمی صنعتی, حامد (2013) بررسی تاثیر شاخصهای ناپایداری در رفتار زهکشین شده ماسه های سیلت دار. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10103060624.pdf

Download (828kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی تاثیر شاخصهای ناپایداری در رفتار زهکشی نشده ماسه های سیلت دار
Persian Abstract: به منظور بررسی رفتار زهکشینشده ماسههای سيلتدار در این تحقيق مجموعهای از آزمایشها توسط دستگاه سهمحوری مونوتونيک کامپيوتری بصورت کنترل کرنش در طيف وسيعی از ریزدانه بر روی ماسه فيروزکوه انجام شده است. نتایج نشان دهنده کاهش مقاومت نمونههای ماسهای با افزایش درصدهای مختلف سيلت میباشد. با توجه به اینکه خاک دانهای میتواند قبل از رسيدن حالت تنش به گسيختگی، ناپایدار شود، در این تحقيق از معيار ناپایداری برای ارزیابی رفتار ماسه سيلتدار استفاده شده است. شاخصهایی از جمله نسبت تنش بيشينه، نسبت مقاومت تسليم، نسبت تنش برشی مينيمم به ماکزیمم و .... برای بررسی ناپایداری نمونههای ماسهای سيلتدار استفاده شده است، نتایج نشان دهنده تغيير شاخصها با تغييرات فشار تحکيمی میباشد. هر گونه تغيير در مقدار شاخصها منجر به 2 تغيير در حالت پایدار و ناپایدار نمونهها میگردد. در حد فاصل مقادیر 0 درصد سيلت افزوده شده به ماسه، رفتار نمونهها ملتهب میباشد، که نشان 40الی دهنده وقوع ناپایداری در محدوده خاصی از درصد محتوی ریزدانه میباشد. 100 تا 0 نهایتا با ارائه نمودارهایی در محدوده کامل محتوی ریزدانه از درصد با فشار تحکيمی مختلف سعی شده است که معيار کلی برای ارزیابی ناپایداری ماسه سيلتدار ارئه شود. کلمات کلیدي: ماسه سیلتدار، سهمحوري، زهکشینشده، ناپایداري
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:37
Last Modified: 17 Jun 2019 07:37
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6903

Actions (login required)

View Item View Item