بررسی روابط تجربی بین عدد نفوذ استاندارد و زاویه ی اصطکاک داخلی خاک

شوشپاشا, عیسی and 1امیری, ایمان and ملاعباسی،, حسین (2013) بررسی روابط تجربی بین عدد نفوذ استاندارد و زاویه ی اصطکاک داخلی خاک. In: The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013, Ardabil, Iran.

[img] Text
OHN10103160783.pdf

Download (1MB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی روابط تجربی بین عدد نفوذ استاندارد و زاویه ی اصطکاک داخلی خاک
Persian Abstract: با پيشرفت جوامع بشری و گسترش ساخت و ساز، تمایل برای ساخت مجتمعهای بلندمرتبه افزایش یافته و این امر ضرورت بررسی هرچه دقيقتر شرایط ساختگاه را نشان میدهد. تعيين روابط بين پارامترهای خاک همواره از دغدغههاي اصلی مهندسين ژئوتکنيک بوده است. به دليل پيچيدگي در رفتار ذاتي خاک، بررسی روابط بين پارامترهای خاک امری بسيار دشوار و البته مفيد میباشد که نتایج حاصل از آن میتواند کمک شایانی به علم ژئوتکنيک ارائه دهد. زاویهی اصطکاک داخلی خاک یکی از مؤلفههای اصلی برای نشان دادن مشخصههای مقاومتی خاکهای درشتدانه میباشد و با انجام آزمایشهایی نظير سهمحوری و یا برش مستقيم برروی نمونههای خاک بدست میآید. در این مقاله سعی به بررسی عملی آزمایش نفود استاندارد در ارتباط با مقاومت برشی خاکهای دانهای پرداخته شده و سعی بر ارائه رابطهی ، همچنين پس از مقایسهی سایر روابط تجربی با یکدیگر تجربی دقيقی جهت تخمين زاویهی اصطکاک داخلی خاک براساس عدد نفوذ استاندارد شده است. کلمات کلیدی: زاویهی اصطکاک داخلی خاک، آزمایش نفوذ استاندارد، مقاومت
Subjects: Divisions > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Divisions: Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Subjects > Conferences > The 1st Iranian Conference on Geotechnical Engineering, October 2013
Date Deposited: 17 Jun 2019 07:40
Last Modified: 17 Jun 2019 07:40
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/6906

Actions (login required)

View Item View Item