بررسي جريان گازهاي گرم توام با انتقال حرارت درون لوله قائم

امام, سيد هادي and رحيمي, مصطفي (2009) بررسي جريان گازهاي گرم توام با انتقال حرارت درون لوله قائم. Other thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
payanname jadid-2.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Thesis (Other)
Persian Title: بررسي جريان گازهاي گرم توام با انتقال حرارت درون لوله قائم
Persian Abstract: در اين پايان¬نامه به بررسي جريان خود به خودي گازهاي گرم درون لوله قائم پرداخته شده است. دو شرط مرزي حرارتي دماي جداره ثابت و شار حرارتي اعمالي ثابت بر ديواره، مي¬تواند بر مسئله فوق حاکم باشد. به علت نيروي شناوري ايجاد شده در اثر شرايط تحميلي بر ديواره، نيروي مکشي بر سيال وارد ¬شده و جريان رو به بالا حرکت مي¬کند. با بررسي جريان فوق، مشاهده گرديد که مسئله حاضر حالت خاصي از مقوله کلي¬تر در لوله¬هاي قائم مي¬باشد. لذا ابتدا انتقال حرارت جابجايي مختلط که همزمان دو نيروي محرک فشار خارجي و فشار حاصله از نيروي شناوري بر سيال اثر مي¬کند ، مورد مطالعه دقيق قرار گرفته است. بايد اشاره کرد معادلات حاکم بر سيال در هر دو حالت يکي مي¬باشد. براي بررسي دقيق¬تر اين نوع جريان، پس از معرفي انواع اين نوع انتقال حرارت و کاربردهاي آن، معادلات حاکم بر جريان سيال به صورت بي-بعد آورده شده است تا امکان مقايسه نسبي انواع اين نوع جريان راحتتر انجام گردد. از مهمترين نتايج بدست آمده در اين قسمت مي¬توان به پروفيل سرعت توسعه¬يافته در حالت دما ثابت به صورت تحليلي، توزيع گراديان فشار و فشار در طول لوله و مقدار بحراني پارامتر شناوري (Gr/Re) در جرياناتي که نيروي شناوري هم¬جهت با جهت حرکت جريان است (جريانات همسو) ، اشاره نمود. پس از نتايج فوق، نتايج مربوط به جريان خود به خودي گازهاي گرم درون لوله قائم که در ابتداي بحث به آن اشاره گرديد، آورده شده است. در اين قسمت، طول حداکثري ممکنه براي برقراري جريان آرام و آشفته در داخل لوله در شرايط مرزي مختلف بيان گرديده است. با مقايسه اين مقادير مي¬توان نتيجه گرفت با افزايش اثرات شناوري، محدوديت بيشتري در انتخاب طول لوله براي طراحي بهينه خواهيم داشت.
Supervisor:
SupervisorE-mail
رحيمي, مصطفيUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
-, -UNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Divisions > Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Faculty of Engineering > Department of Mechanical Engineering
Date Deposited: 01 Jul 2019 07:16
Last Modified: 01 Jul 2019 07:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7194

Actions (login required)

View Item View Item