تخريب فتوکاتاليستي رنگدانه متيلن بلو به وسيله نانو ذرات CoS در نانو مزوپور AlMCM-41

احسان, ردائي and شبنم, سهراب نژاد and طاهر, عليزاده and افشين, پوراحمد (2009) تخريب فتوکاتاليستي رنگدانه متيلن بلو به وسيله نانو ذرات CoS در نانو مزوپور AlMCM-41. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
e.5.pdf

Download (953kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: تخريب فتوکاتاليستي رنگدانه متيلن بلو به وسيله نانو ذرات CoS در نانو مزوپور AlMCM-41
Persian Abstract: تخريب فتوکاتاليزوري رنگدانه متيلن بلو در محلول آبي حاوي CoS/nanoAlMCM-41 تحت تابش نور مرئي بررسي شده است. خصوصيات کاتاليزور بوسيله پراش پرتو ايکس، طيف جذبي مرئي – ماورا بنفش، طيف سنج باز تابش انتشاري و دستگاه ميکروسکوپ الکتروني شناسايي شده است. اثر ماتريس نانو AlMCM-41، سولفيد کبالت و درصد¬هاي مختلف از آن در ماتريس AlMCM-41 و همچنين اثر ديگر پارامتر¬هاي موثر در تخريب رنگدانه متيلن بلو از قبيل مقدار کاتاليزور، pH و غلظت ابتدايي رنگدانه در فرايند تخريب و رنگ زدايي مورد ارزيابي قرار گرفته است. کامپوزيت CoS/nanoAlMCM-41 حاوي 17% سولفيد کبالت به عنوان فتوکاتاليزور بهينه حاصل شده است. همچنين تخريب رنگدانه از مدل سينتيکي مرتبه اول پيروي کرده است. اثر مقدار فتوکاتاليزور در محدوده 04/0-2/1 گرم در ليتر مطالعه شده است. مقدار 8/0 گرم در ليتر از فتوکاتاليزور به عنوان مقدار بهينه فتوکاتاليزور بدست آمده است. راندمان تخريب با افزايش غلظت رنگدانه به بيش از مقدار ppm 32/0 کاهش يافته است و در بهترين شرايط، راندمان تخريب در غلظت ppm 32/ 0براي رنگدانه متيلن بلو بدست آمده است. در اين بررسي تخريب فتوکاتاليزوري متيلن بلو به عنوان يک رنگدانه آلوده کننده با نمونه CoS/microAlMCM-41 نيز مورد بررسي قرار گرفته است. بيشترين مقدار تخريب در CoS/microAlMCM-41 7% تحت تابش نور ماوراي بنفش حاصل شده است. نتايج نشان مي¬دهد که رنگدانه متيلن بلو در حضور کاتاليزور¬هاي CoS/nanoAlMCM-41 و CoS/microAlMCM-41 به ترتيب در 30 و60 دقيقه تخريب مي¬شود.
Supervisor:
SupervisorE-mail
دکتر شبنم, سهراب نژادUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
دکتر طاهر, عليزادهUNSPECIFIED
دکتر افشين, پوراحمدUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Divisions > Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Date Deposited: 02 Jul 2019 05:24
Last Modified: 02 Jul 2019 05:24
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7221

Actions (login required)

View Item View Item