تحليل رابطه¬ي زماني و مکاني بارش¬هاي سواحل جنوب¬غرب درياي¬خزر با ايستگاه¬هاي سينوپتيک استان اردبيل

Azadi, Mohammad and Sobhani, Behrouz and Salahi, Bromand and Ganji, Masoud (2009) تحليل رابطه¬ي زماني و مکاني بارش¬هاي سواحل جنوب¬غرب درياي¬خزر با ايستگاه¬هاي سينوپتيک استان اردبيل. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Mohamad Azadi2.pdf

Download (997kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: تحليل رابطه¬ي زماني و مکاني بارش¬هاي سواحل جنوب¬غرب درياي¬خزر با ايستگاه¬هاي سينوپتيک استان اردبيل
Persian Abstract: در اين پژوهش تغييرات زماني – مکاني بارش¬هاي جنوب¬غرب درياي-خزر با ايستگاه¬هاي سينوپتيک استان اردبيل طي دوره¬ي آماري 1997 – 2005 مورد مطالعه قرار گرفت. هدف از اين تحقيق بررسي نقش درياي¬خزر در پراکنش مقادير مکاني و زماني بارش در استان اردبيل مي¬باشد. داده¬هاي مورد استفاده در اين تحقيق، آمار بارش ماهانه و سالانه¬ي 12 ايستگاه سينوپتيک منطقه¬ي غرب و جنوب¬غرب درياي¬خزر مي¬باشند. بعد از تعيين نوع داده¬هاي مورد نياز در اين تحقيق از روش¬هاي زير براي تحليل استفاده شده است. 1- روش¬هاي آماري از قبيل( همبستگي پيرسون، همبستگي رتبه¬اي کندال تائو و اسپيرمن) 2- تحليل سينوپتيکي 3- سامانه اطلاعات جغرافيايي(GIS). نتايج حاصله نشان مي¬دهند که هرکدام از روش¬هاي مورد مطالعه در رسيدن به اهداف پژوهش نقش موثري داشته¬اند. به طوري که در روش¬هاي سينوپتيکي با بهره¬گيري از الگوهاي سطح زمين و سطح 500 ژئوپتانسيل متر منبع و علل ناپايداري¬هاي موجود در سطح زمين و سطح بالا و توزيع بارشي شناسايي شدند. تحليل¬هاي سامانه ¬اطلاعات جغرافيايي با بهره-گيري از تحليل¬هاي درون¬يابي(اسپلاين کششي و فاصله¬ي وزني معکوس) با ترسيم نقشه¬هاي ماهانه و فصلي و سالانه روند بارندگي را در منطقه¬ در ارتباط با بارش درياي¬خزر، نشان داد. همچنين با توجه به روش¬هاي آماري ميزان همبستگي بارش¬ ايستگاه-هاي کنار درياي¬خزر با بارش ايستگاه¬هاي مورد مطالعه در استان اردبيل بررسي گرديد. نتايج نهايي بيانگر آن است که ايستگاه-هاي مورد مطالعه در استان اردبيل (البته بجز دو ايستگاه بيله¬سوار و پارس¬آباد که داراي رژيم پاييزه هستند) بيشترين بارش خود را در بازه¬ي ماه¬هاي فصل بهار در اثر صعود همرفتي دريافت مي¬کنند و ايستگاه¬هاي جنوب¬غرب درياي¬خزر نيز بيشترين بارش خود را در بازه¬ي ماه¬هاي فصل پاييز دريافت مي¬کنند که دليل آن نفوذ زبانه¬هاي پرفشار سيبري به منطقه در اين فصل مي-باشد.
Supervisor:
SupervisorE-mail
Sobhani, BehrouzUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
Salahi, BromandUNSPECIFIED
Ganji, MasoudUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Biosystem
Divisions > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Biosystem
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Biosystem
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Biosystem
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Biosystem
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Biosystem
Date Deposited: 08 Jul 2019 05:26
Last Modified: 08 Jul 2019 05:26
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7236

Actions (login required)

View Item View Item