طراحی رابطه بین سکوت سازمانی و کم کاری اجتماعی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)

-, - طراحی رابطه بین سکوت سازمانی و کم کاری اجتماعی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی). In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
100.pdf

Download (204kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: طراحی رابطه بین سکوت سازمانی و کم کاری اجتماعی (مطالعه موردی: مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)
Persian Abstract: مقدمه: سازمان‏ها برای ادامه حیات خود و باقی ماندن در عرصه رقابت نیازمند افرادی هستند که به چالش‏های محیط اطراف خود پاسخگو بوده و از تصمیم‏گیری و ارائه ایده‏ها در مورد مشکلات و چالش‏های سازمانی و با اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش هراسی نداشته باشند. سازمانهای ورزشی و مرتبط با جوانان کانون عالی‏ترین پیشرفت‏های در همه زمینه‏هاست که موجب اعتلای افراد جامعه می‏شود. روششناسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام گرفت و از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع علی و به طور مشخص مبتني بر مدل معادلات ساختاري بود. جامعه‎ی آماری تحقیق کلیه مدیران و کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی بود(77N = ). از بین جامعه آماری 75 نفر به طور تصادفی طبقه‌ای برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دست¬یابی به اهداف تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی و پرسشنامه محقق ساخته کم کاری اجتماعی استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه معنی¬داری میان سکوت مطیع و نوع دوستانه با کم کاری اجتماعی وجود دارد. اما رابطه معنی داری بین سکوت تدافعی و کم کاری اجتماعی مشاهده نگردید. نتیجهگیری: کلید اصلی موفقیت و اثربخشی سازمان‌ها در گرو کاهش کم کاری اجتماعی در محیط سازمانی است. اگر قصد بر این است که کار تیمی و کارکرد اجتماعی افراد در سازمان توسعه پیدا کند ضروری است که مدیریت فضای سکوت را در سازمان ریشه‏کن کند، بدین ترتیب هیچ‏گونه تهدیدی از جانب مدیریت برای کارکنان هنگام ابراز ایده‏ها وجود نخواهد داشت.
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 18 Jun 2019 05:30
Last Modified: 18 Jun 2019 06:15
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7374

Actions (login required)

View Item View Item