بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی کشور

-, - بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی کشور. In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
15.pdf

Download (175kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی کشور
Persian Abstract: تربیتبدنی،فراینديآموزشیاستکهدرآنازفعالیتجسمانیبهعنوانراهیبرايکمکبهدانشآموزانبه منظورکسبمهارت،آمادگی،دانشونگرشمثبتدرراستايرشدمطلوب،کسبسلامتعمومیوبهحداکثر رساندنفرصتهابراياجرايفعالیتهايبدنیاستفادهمیشود. مدارس می توانند تفکر کارآفرینی را در جوانان تقویت کنند. برنامه های آموزشی از طریق انجام دادن، نوآوری را ترغیب می نماید و تغییرات نگرشی و رفتاری که مورد نیاز قرن جدید است را ایجاد می نماید که قابل استفاده در برنامه آموزشی از سطح پیش دبستانی به بالا می باشد. تعداد هنرجویانی که در برخی از رشته ها آموزش داده می شوند تناسبی با پتانسیل جذب این ها در بازار کار ندارد .در این سیستم فقط به عرضه ی نیروهای فنی به بازار کار توجه شده است و به تقاضا توجه لازم وجود ندارد .در واقع با هزینهی گزاف نیروهایی تربیت شده اند که در آینده در شغلی به غیر از رشته ی تحصیلی خود مجبور به کار خواهند بود. این باعث به هدر رفتن هزینه هایی که برای آموزش آن ها شده است خواهد بود. هدف از حاضر مروری بر عوامل موثر بر کارآفرینی هنرجویان هنرستان تربیت بدنی در تحقیقات پیشین می باشد. با همه این موارد تحقیقات زیادی در زمینه کارآفرینی شده اما محدود هستند پژوهش هایی که به بررسی اشتغال و کارآفرینی دانش آموزان هنرستان تربیت بدنی پرداخته باشند و نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه حس می شود.
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 18 Jun 2019 06:44
Last Modified: 18 Jun 2019 06:44
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7399

Actions (login required)

View Item View Item