بررسی عامل ایجاد مراکز اطلاع رسانی کارآمد به عنوان یکی از موانع صادرات کالاها و تجهیزات ورزشی (مطالعه موردی: شرکت طنین پیک سبلان اردبیل(

-, - بررسی عامل ایجاد مراکز اطلاع رسانی کارآمد به عنوان یکی از موانع صادرات کالاها و تجهیزات ورزشی (مطالعه موردی: شرکت طنین پیک سبلان اردبیل(. In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
274.pdf

Download (45kB)

Abstract

-

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: بررسی عامل ایجاد مراکز اطلاع رسانی کارآمد به عنوان یکی از موانع صادرات کالاها و تجهیزات ورزشی (مطالعه موردی: شرکت طنین پیک سبلان اردبیل(
Persian Abstract: یکی از ابزار قدرتمند در گسترش صنعت ورزش در دهه های اخیر رسانه ها و تبلیغات و اطلاع رسانی کارآمد بوده اند که موجب پر بازده بودن حمایت مالی در ورزش و صادرات و جذب منابع درآمدی بیشتر برای ورزش و حامیان شده است(جماعت و همکاران، 1390).در این پژوهش به منظور بررسی عامل ایجاد مراکز اطلاع رسانی کارآمد در صادرات کالاها و تجهیزات ورزشی مطالعه ی توصیفی پیمایشی در سال 97 در شرکت طنین پیک سبلان شهرستان اردبیل انجام شد. پرسشنامه موانع صادرات کالاها و تجهیزات ورزشیمدیران، کارکنان، عوامل و نمایندگان شرکت طنین پیک سبلان اردبیل(به تعداد185نفر) قرارداده شد. برای پردازش و استخراج داده های کمی و کیفی از نرم افزار SPSS نسخه 20 و روش آماری رگرسیون استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که شدت همبستگی بین موانع ایجاد مراکز اطلاع رسانی کارآمد برای صادرکنندگان کالاها و تجهیزات ورزشی با صادرات شرکت طنین پیک سبلان اردبیل 0.481- و متغیر موانع ایجاد مراکز اطلاع رسانی کارآمد برای صادرکنندگان کالاها و تجهیزات ورزشی می تواند 23.1 درصد از تغییرات صادرات شرکت طنین پیک سبلان اردبیل را پیش بینی و تبیین کند. و از طرفی چون سطح معناداری در این فرضیه کوچکتر از 0.05 به دست آمده است بنابراین موانع ایجاد مراکز اطلاع رسانی کارآمد برای صادرکنندگان کالاها و تجهیزات ورزشی می تواند بر صادرات شرکت طنین پیک سبلان اردبیل تاثیر معناداری داشته باشد. یافته های این بخش از این پژوهش با نتیجه پژوهش بلسکا اسپاسوفیا و همکاران (2014) همسو بود. بلسکا اسپاسوفیا و همکاران (2014)در بررسی شرکتهای تولیدی صادراتی بریتانیایی، چنین مطرح نمودند که دانش عمیق در زمینه بازار خارجی، شرکت را قادر میسازد تا بر اساس تناسب بهینه میان مزایای خاص شرکت و خصوصیات بازار خارجی، مسیر را انتخاب کند. به علاوه دانش تجربی )تجربه صادرات) در مورد بازارها و فعالیتهای برون مرزی، محرک راهبرد گسترش بین المللی شرکت میباشد.
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 19 Jun 2019 07:08
Last Modified: 19 Jun 2019 07:08
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7505

Actions (login required)

View Item View Item