مقایسه سطح پرخاشگری بازیکنان ورزش‌های تماسی و غیرتماسی

-, - مقایسه سطح پرخاشگری بازیکنان ورزش‌های تماسی و غیرتماسی. In: First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations, 2,3 May 2019, Ardabil, Iran. (Submitted)

[img] Text
205.pdf

Download (63kB)

Abstract

The purpose of this study was to compare the level of aggression in contact and non-contact sports in mid-level athletes.The statistical population of the present study was all non-elite athletes of the University of Tehran. 70 man were randomly selected as subjects (35 man from contact sports and 35 from non-cantact sports).aggression was measured using Buss-Perry Aggression Questionnaire(BAQ) (1992).Independent sample‘t’ test was used to compare theAggression between Contact sports and Non-Contact sports players.The results of this study showed that there is a significant difference between aggression between contact and non-contact sportsplayers (P≤0.01), which is higher in contact sports players. According to the results, the possible cause of the high level of aggression in contact sports players is the continued between the players during the training or the competition.

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: مقایسه سطح پرخاشگری بازیکنان ورزش‌های تماسی و غیرتماسی
Persian Abstract: هدف از این مطالعه مقایسه میزان پرخاشگری در ورزش های تماسی و غیرتماسی درورزشکاران سطح متوسط بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی ورزشکاران سطح متوسط(غیر نخبه)دانشگاه تهرانتشکیل می دهند که از بین آنها 70 نفر بصورت تصادفیبه عنوان آزمودنی (35 نفر غیر از ورزش های تماسی و 35 نفر از ورزش های غیرتماسی) انتخاب شدند. پرخاشگری ورزشکاران با استفاده از پرسشنامه پرخاشگری رقابتی باس-پری اندازه گیری شد. آزمون آماری مورد استفاده برای پژوهش حاضر، آزمون t مستقل بود که میزان پرخاشگری را در دو گروه مورد مقایسه قرار داد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطح پرخاشگری بین بازیکنان ورزش های تماسی و غیرتماسی تفاوت معناداری وجود دارد(01/0P≤) که میزان آن در بازیکنان ورزش های تماسی بیشتر است. طبق نتایج می‌توان علت احتمالی سطح بالای پرخاشگری در ورزش‌های تماسی نسبت به ورزش‌های غیرتماسی را برخوردهای ممتد بین بازیکنان حین تمرین یا مسابقه دانست.
Subjects: Divisions > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Divisions: Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Subjects > Conferences > First International and Third National Conference in Sport Sciences Innovations - May 2019
Date Deposited: 19 Jun 2019 07:13
Last Modified: 19 Jun 2019 07:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7515

Actions (login required)

View Item View Item