سالیتونهای الکترومغناطیسی در پلاسمای مغناطیده برخوردی

برهانیان, جعفر (2010) سالیتونهای الکترومغناطیسی در پلاسمای مغناطیده برخوردی. Masters thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Tarh Pajouheshi.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

A multiple scale technique is employed to solve the fluid-Maxwell equations describing weakly nonlinear circularly polarized electromagnetic pulses in collisional magnetized plasmas. A nonlinear Schrodinger type equation with complex coefficient is shown to govern the amplitude of the vector potential. The conditions for the existence of various types of localized structures (solitons) are investigated. In a weakly collisional plasmas, by means of soliton perturbation method, soliton solutions has been derived and it is found that the solitons are unstable for small values of wavenumber and stable for large values of wavenumber. The stability window is increased with decreasing the magnetic field for left hand circularly polarized (LCP) waves, while for right hand circularly polarized (RCP) waves, stability window is decreased with increasing the magnetic field. The fixed shape pulse hase been found in case of strong collisional plasmas as well. The breathing pulse solutions are exploited in case of strong collisional plasma case, also.

Item Type: Thesis (Masters)
Persian Title: سالیتونهای الکترومغناطیسی در پلاسمای مغناطیده برخوردی
Persian Abstract: تکنیک مقیاس چندگانه بخدمت گرفته شده و با استفاده از آن مجموعه معادلات ماکسول و معادلات سیالی در پلاسمای مغناطیده برخوردی برای انتشار موج الکترومغناطیسی با قطبش دایروی مورد بررسی قرار گرفته است. معادله ای از نوع شرودینگر غیر خطی با ضرایب مختلط بدست آمد که حاکم بر تحولات دامنه پتانسیل برداری است. شرایط وجود ساختارهای جایگزیده (سالیتونها) مورد بحث قرار گرفته است. در پلاسمای مغناطیده کم برخورد، با استفاده از روش اختلال سالیتونی، وجود جوابهای سالیتونی مورد کنکاش قرار گرفته و نواحی پایداری و ناپایداری آنها بدست آمده است. نشان داده شد که برای عدد موجهای کوچک، این سالیتون ها ناپایدار و برای عدد موجهای بزرگ سالیتون ها پایدار هستند. ناحیه پایداری با کاهش شدت میدان مغناطیسی زمینه برای امواج با قطبش چپگرد (LCP) افزایش پیدا کرده ولی برای امواج با قطبش راستگرد (RCP) ، ناحیه پایداری با افزایش میدان مغناطیسی، کاهش پیدا می کند. همچنین وجود پالسهای با شکل ثابت در پلاسما برخوردی نیز مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شد که سالیتونهای پمپاژی در رژیم پلاسمای با برخورد زیاد می توانند وجود داشته باشند.
Supervisor:
SupervisorE-mail
-, -UNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
-, -UNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Divisions > Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Date Deposited: 09 Jul 2019 11:41
Last Modified: 09 Jul 2019 11:41
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7653

Actions (login required)

View Item View Item