مقایسه عاملهای مدل HEXACOدر میان افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی و بهنجار

امانی, ملاحت and احدی, بتول and نریمانی, محمد (2010) مقایسه عاملهای مدل HEXACOدر میان افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی و بهنجار. Other thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
hexaco.report.pdf

Download (502kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

The present study was conducted with the aim of making a comparison in patients with personality disorders and normal individuals, based on the factors of HEXACO model(Honesty-Humility, Emotionality, Extraversion, Agreeableness, Contientiousness, Openness to new experiences, . It is intended in this study to provide a scientific support for the revision of the categorical approach of DSM-IV-TR. methods: The sample under study included two groups. The group of persons with personality disorders and the comparison group of normal individuals which their numbers were respectively 149 and 106. The participants of both groups were assessed through structural Clinical Interview for Assessing Axis II (SCID-II). Subsequently, the HEXACO-PI-R and Millon Clinical Multiaxial Inventory-III were completed by the participants. Results: The results showed that three factors of honesty-humility, emotionality, and extraversion in HEXACO model could separated the personality disorders from normality. But it couldn’t make a distinction among the personality disorders. Furthermore the results revealed that with the exception of borderline and narcissistic, the other scales of personality disorder was concordant with the explored relationships among the factors of five-factor model. Conclusion: The necessity of controlling co-morbidity among the personality disorders for distinction of them has been discussed based on the dimensional model.

Item Type: Thesis (Other)
Persian Title: مقایسه عاملهای مدل HEXACOدر میان افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی و بهنجار
Persian Abstract: هدف: تحقیق حاضر با هدف مقایسه افراد بهنجار و مبتلایان به اختلال شخصیت بر روی عاملهای مدل شش عاملی شخصیت هکساکو (صداقت-فروتنی، هیجان پذیری، برونگرایی، توافق، وظیفه شناسی و باز بودن تجربه) و فراهم کردن پشتوانه علمی برای تغییر رویکرد مقوله ای DSM-V انجام شد . روش: نمونه مورد مطالعه برای گروه مبتلایان به اختلال شخصیت صد و چهل و نه نفر و گروه مورد مقایسه بهنجار صد و شش نفر بود. شرکت کنندگان گروه مبتلایان به اختلال شخصیت و گروه بهنجار با مصاحبه بالینی ساختار یافته برای ارزیابی محوردو (SCID-II )تحت ارزیابی قرار گرفتند و سپس پرسشنامه شخصیتی تجدید نظر شده HEXACO-PI-R هکساکو و پرسشنامه بالینی چند محوری میلون-نسخه سوم (MCMI-III ) را تکمیل کردند. یافته ها: نتایج نشان داد که سه عامل صداقت-فروتنی،هیجان پذیری و برون گرایی مدل HEXACO ، می تواند اختلال شخصیت را از سالم جدا کند اما بین اختلالات شخصیت قادر به تمایز نیست. همچنین نتایج نشان داد که به غیر از مقیاس اختلال شخصیت مرزی و خودشیفته، بقیه مقیاس های اختلال شخصیت با ارتباطات بدست آمده ازعامل های مدل پنج عاملی هماهنگ است. نتیجه گیری: ضرورت کنترل هم ابتلایی در بین اختلالات شخصیت برای جدا کردن اختلالات شخصیت براساس مدل ابعادی بحث شده است. کلید واژه ها: هکساکو ، اختلالات شخصیت، برون گرایی، هیجان پذیری، صداقت-فروتنی
Supervisor:
SupervisorE-mail
-, -UNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
-, -UNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 13 Jul 2019 09:10
Last Modified: 13 Jul 2019 09:10
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7859

Actions (login required)

View Item View Item