نقد و بررسی شروح حافظ، بر اساس دو دیدگاه هرمنوتیکی خواننده¬محور و مؤلف¬محور

امیری نژاد, مهرداد and ظهیری, بیژن and صلاحی, عسگر (2010) نقد و بررسی شروح حافظ، بر اساس دو دیدگاه هرمنوتیکی خواننده¬محور و مؤلف¬محور. Other thesis, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
1 - Copy - Copy.pdf

Download (683kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Thesis (Other)
Persian Title: نقد و بررسی شروح حافظ، بر اساس دو دیدگاه هرمنوتیکی خواننده¬محور و مؤلف¬محور
Persian Abstract: دیوان حافظ، جزو متونی است که چند¬معنایی و تفسیر¬پذیری، از خصوصیات بارز آن است و به نسبت مخاطبان می¬تواند معنی داشته باشد؛ به همین دلیل شارحان این دیوان، شرح¬های متفاوتی از آن نوشته¬اند و چهره¬های متفاوتی از حافظ ارائه داده¬اند. از این رو دیوان حافظ، بستر مناسبی است تا از دیدگاه نظریه¬های نقدادبی جدید مورد بررسی قرار گیرد. در این پژوهش، براساس نظریه¬ی ادبی هرمنوتیک که دارای دو دیدگاه مؤلف¬محور و خواننده¬محور می¬باشد، برگزیده¬ای از شروح حافظ، مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور، ابتدا به توضیح عناصری چون نقد ادبی، نقد¬نو، نظریه¬ی¬ادبی، ریشه¬ی کلمه¬ی هرمنوتیک، خاستگاه نظریه¬ی ¬هرمنوتیک، اصطلاح هرمنوتیک، قلمرو ¬هرمنوتیک و تفسیر و تأویل هرمنوتیکی متن پرداخته¬ شده است و در بخش بعدی، شارحانی که سعی کرده¬اند با تکیه بر خود دیوان و با توجه به شرایط اجتماعی و سیاسی حافظ، اشعار او را شرح کنند، شرح آنها از دیدگاه هرمنوتیکی مؤلف¬محور، مورد بررسی قرار گرفته¬ است و شارحانی که با توجه به پیش¬فرض¬ها و ذهنیت خود، اشعار حافظ را شرح کرده¬اند، شرح آن¬ها از دیدگاه هرمنوتیکی خواننده¬محور، مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نتیجه¬گیری نیز به این نتیجه رسیده¬ایم که علت چند معنایی شعر حافظ که موجب شده¬است تا شرح¬های متفاوتی از آن ارائه شود چیست؟ و همچنین، هر کدام از این دیدگاه¬های هرمنوتیکی، چه ویژگی¬ها و مؤلفه¬هایی دارند و با استفاده از چه شیوه¬ای، می¬توان به یک شرح جامع از دیوان حافظ دست یافت.
Supervisor:
SupervisorE-mail
ظهیری, بیژنUNSPECIFIED
Advisor:
AdvisorE-mail
صلاحی, عسگرUNSPECIFIED
Subjects: Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Divisions > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Date Deposited: 13 Jul 2019 09:16
Last Modified: 13 Jul 2019 09:16
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7864

Actions (login required)

View Item View Item