توصيف وتحلیل روند سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان با محوریت آثار پنج شاعر مطرح در حوزه¬ی شعر کودک ونوجوان( رحماندوست،ابراهيمي، شعبان نژاد، كشاورزوشعباني)

پورالخاص, دکتر شکرالله and باقری, فرشید (2012) توصيف وتحلیل روند سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان با محوریت آثار پنج شاعر مطرح در حوزه¬ی شعر کودک ونوجوان( رحماندوست،ابراهيمي، شعبان نژاد، كشاورزوشعباني). University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
کامل.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Getting to know the audience is one of the important issues addressed in writing and composition. Since fantasy is the most pivotal element of poem and simile is the most powerful and common tool of fantasizing, similes used in the poems addressed to children and adolescents by the active poets should be proportionate to the level of understanding and the age of their audience. It goes without saying that studying and describing the process of using simile in the poetry of successful poets of children can result in valuable findings. Regarding the significance of this subject, this research aims to have an overview of the theoretical foundations considering the status and purpose of poetry for children and adolescents and its relationship with the audience and figuring the capacity of their imagination. Eventually, the research analyses the process of using various similes in the poetry of five noted poets of children and adolescents, Rahmandoust Mustafa, Jafar Ebrahimi, Afsane Shabannejad, Keshavarz Nasser and Shabani Asadullah. The obtained findings are presented by charts and graphs.

Item Type: Other
Persian Title: توصيف وتحلیل روند سیر تشبیه در شعر کودک و نوجوان با محوریت آثار پنج شاعر مطرح در حوزه¬ی شعر کودک ونوجوان( رحماندوست،ابراهيمي، شعبان نژاد، كشاورزوشعباني)
Persian Abstract: مخاطب شناسی یکی از مسائل مهم در زمینه¬ی تألیف است. از آنجایی که خیال محوری ترین عنصر شعری و تشبیه قدرتمند¬ترین و شایع¬ترین ابزار خیال پردازی است؛ تشبیهات به کار گرفته شده در شعر کودک و نوجوان توسط شاعران فعال دراین حوزه¬ باید متناسب با سطح درک و گروه سنی مخاطبان کودک باشد. بدیهی است توصیف و بررسی روند سیر تشبیهات در شعر شاعران موّفق کودک می¬تواند مطالب و یافته های ارزشمندی در این باب برای ما به ارمغان آورد. با آگاهی نسبت به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر بر آن است که پس از نگاهی کلی به مبانی نظری، جایگاه و اهداف شعرکودک و نوجوان و همچنین رابطه¬ی آن با مخاطب¬ و ترسیم محدوده¬ی خیال او، به توصیف و تحلیل روند سیر انواع تشبیه استفاده شده در آثار از پنج شاعر مطرح شعر کودک و ونوجوان که عبارتند از: مصطفی رحماندوست، جعفر ابراهیمی، افسانه شعبان نژاد، ناصر کشاورز و اسدالله شعبانی بپردازد و یافته ها و نتایج حاصل از آن را با کمک جداول و نمودار¬هایی ارائه دهد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Date Deposited: 22 Jun 2019 08:22
Last Modified: 22 Jun 2019 08:22
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7894

Actions (login required)

View Item View Item