پوش سالیتونهای الکترومغناطیسی با اختلالات عرضی در پلاسما

برهانیان, جعفر (2013) پوش سالیتونهای الکترومغناطیسی با اختلالات عرضی در پلاسما. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
EESTP.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

The system of fluid-Maxwell equations governing propagation of two-dimensional electromagnetic waves in a plasma is analyzed by means of a multiple scale perturbation method and it is shown that the evolution of amplitude of wave field is governed by a two-dimensional nonlinear Schrodinger equation. The stability of bright envelope solitons is studied using variational method. It is found that the the development of transverse periodic perturbations on bright solitons is faster for near critical density plasmas. The dynamics of electromagnetic bright solitons is investigated in the long-wave approximation. Our model predicts the appearance of collapse of electromagnetic waves in plasmas and describes its dynamics at initial stages

Item Type: Other
Persian Title: پوش سالیتونهای الکترومغناطیسی با اختلالات عرضی در پلاسما
Persian Abstract: در این طرح پژوهشی هدف بررسی وجود و دینامیک پوش سالیتونهای الکترومغناطیسی در حضور اختلالات عرضی است که این اختلالات می تواند به دلایل مختلف از جمله وجود ناپایداری رشته ای بوجود بیاید. سیستم معادلات سیالی همراه با معادلات ماکسول که حاکم بر تحولات موج الکترومغناطیسی در پلاسما و در حضور اختلالات عرضی است نوشته شده و سپس با استفاده از روش اختلالی چند مقیاسی مورد تحلیل قرا گرفته است. نشان داده می شود که در رژیم غیرخطی ضعیف که متناظر با رژیم نسبیتی ضعیف می باشد، معادله شرودینگر غیرخطی دو بعدی حاکم بر تحولات دامنه پالس الکترومغناطیسی است. این معادله از دیدگاه روش پراکندگی معکوس انتگرال پذیر نبوده و لذا باید از روشهای تقریبی برای یافتن جوابهای آن استفاده شود. با توجه به پارامترهای پلاسما و ضرایب معادله شرودینگر بدست آمده، نتیجه حاصل می شود که این معادله از نوع بیضوی بوده و لذا دارای جوابهایی به صورت سالیتونهای روشن است. با استفاده از روش وردشی، پایداری این سالیتونها بررسی شده است. نشان داده می شود که در پلاسمایی که چگالی آن در نزدیکی چگالی بحرانی قرار دارد، گسترش اختلالات عرضی در سالیتونها سریعتر اتفاق می افتد. در تقریب موج بلند، دینامیک سالیتونهای روشن مورد بررسی قرار گرفته است. مدل حاضر می تواند ظهور فروریختگی امواج الکترومغناطیسی را پیش بینی کند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Date Deposited: 22 Jun 2019 08:28
Last Modified: 22 Jun 2019 08:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7904

Actions (login required)

View Item View Item