جداسازی ایزومرهای نوری آتنولول با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از طریق یک روش جدید بر پایه تکنیک تعویض لیگاند کایرال

عليزاده, طاهر (2013) جداسازی ایزومرهای نوری آتنولول با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از طریق یک روش جدید بر پایه تکنیک تعویض لیگاند کایرال. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
عنوان طرح.pdf

Download (571kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

A new chromatographic procedure was developed for the separation of atenolol (ATN) enantiomers based upon chiral ligand-exchange principal. The separation was carried out on a C8 column. (S)-alanine and Cu2+ were applied as chiral selector and central bivalent complexing ion, respectively. It was found that the kind of copper salt had vital effect on the enantioseparation. The separation on the C8 stationary phase was more efficient than that on the C18 column. Different parameters such as mobile phase pH, organic modifier percent in the mobile phase, the mole ratio of chiral ligand to bivalent ion mole and Cu((S)-alanine)2 concentration in the mobile phase was found to be important in enantiomers resolution efficiency. Water/methanol (70:30) mixture containing (S)-alanine-Cu2+ (2:1) was found to be the best mobile phase condition for ATN enantioseparation. The concentration of Cu((S)-alanine)2 complex in the mobile phase influenced either enantiomers resolution efficiency or the detection sensitivity. All effective parameters were optimized in order to satisfy both detection sensitivity of the method and it’s separation efficiency. The optimized HPLC method was utilized in some synthetic samples, prepared with ATN enantiomers with different ratios.

Item Type: Other
Persian Title: جداسازی ایزومرهای نوری آتنولول با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) از طریق یک روش جدید بر پایه تکنیک تعویض لیگاند کایرال
Persian Abstract: در این کار یک روش کروماتوگرافی برای جداسازی انانتیومرهای آتنولول بر پایه روش تعویض لیگاند کایرال توسعه یافت. عمل جداسازی بر روی ستون C8 انجام گرفت. S-آلانین و Cu2+ به ترتیب به عنوان عامل کایرال گزین و یون کمپلکس کننده انتخاب شدند. مشاهده شد که نوع نمک مس تاثیر بسیار تعیین کننده ای در جداسازی کایرال مد نظر دارد. همچنین مشاهد شد که فرایند جداسازی در روی ستون C8بسیار موثر تر از جداسازی در ستون C18می باشد. تاثیر پارامتر های مختلف بر فرایند جداسازی مانند pH فاز حامل، اصلاح کننده آلی موجود در فاز حامل، نسبت مولی لیگاند کایرال به یون مس و غلظت Cu((S)-alanine)2 مورد بررسی قرار گرفته و مقادیر بهینه برای آنها تعیین گردیدند. محلولی از آب-متانول ( با نسبت 70:30 ) شامل یون مس و S-آلانین (با نسبت2:1) به عنوان یک ترکیب بهینه برای جداسازی ایزومر های نوری آتنولول شناخته شد. غلظت کمپلکس Cu((S)-alanine)2 در فاز حامل کارایی جداسازی و همچنین حساسیت آشکارسازی آتنولول را تحت تاثیر قرار می داد. روش جداسازی توسعه یافته برای آنالیز ایزومر های نوی آتنولول در چندین نمونه سنتزی مورد استفاده قرار گرفته و کارایی روش مورد تایید قرار گرفت.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Date Deposited: 22 Jun 2019 08:35
Last Modified: 22 Jun 2019 08:35
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7914

Actions (login required)

View Item View Item