بررسي و تحليل رآليسم در آثار جلال آل احمد ‎

رنجبر, ابراهيم (2009) بررسي و تحليل رآليسم در آثار جلال آل احمد ‎. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
tarh ranjbar.pdf

Download (710kB)

Abstract

Jalal Al-Ahmad is one of the principled thinkers of recent era in Iran; that is, he opposes silence, carelessness and passiveness against the current developments, and does not agree with entertainment in art and the principle of “art for art”. As such, his stories and other works reflect the events in progress. To study his works is in fact to study the contemporary history and art. This work embarks on an investigation of his stories and two other works titled … and … in three phases. In the first place, the works are summarized in a way that his theme and thoughts are better accessed and understood. In the second phase, the realities and historical and social developments are investigated. In this part, the clues to those realities and historical and social developments making him react and write are captured. The study will try to show a special way of interaction between art and society. In the third part of the study, we analyze thoughts and emotions and try to match them with documented realities. This can help in two ways: a fresh understanding of Al-Ahmad and his peculiar way of reacting, understanding and analyzing, and making an attempt to find an academic approach or perhaps general formula to investigate the interaction between art and society. Al-Ahmad utilizes story and other genres, which are quite similar, to speak his mind. His main beliefs include a phobia of cultural manifestations annihilation as a result of machinery import, inevitable loss of East against West in international affairs, Westernization of Eastern leaders as a result of Western machinery, political dependence of Eastern leaders to Western governments, the ruling of economy and capitol in international relations, and spoiling material and mundane capital of East by Westerners.

Item Type: Other
Persian Title: بررسي و تحليل رآليسم در آثار جلال آل احمد ‎
Persian Abstract: جلال آل‎احمد از روشن‎فکران صاحب رسالت و جدی قرن اخیر در ایران است؛ یعنی او مخالف سکوت و اغماض و بی‎اعتنایی در مقابل حوادث عصر و مخالف تفنن در هنر و مخالف اصل اصالت «هنر برای هنر» است. بدین جهت آثار داستانی و غیر داستانی او آینۀ وقایع‎نمای عصر است. بررسی آثاراو به نوعی بررسی و مطالعۀ تاریخ و هنر معاصر است. این جستار به بررسی آثار داستانی او و دو اثر غیر داستانی «غرب‎زدگی» و «در خدمت و خیانت روشن‎فکران» مصمم است و در سه بخش تنظیم می¬شود: بخش اول تلخیص آثار. در این بخش آثار علمی و داستانی او را مطابق واقعیات مکتوب تلخیص می¬کنیم تا بتوانیم به عصارۀ آثار و نخبۀ افکار او دست یابیم و او و افکار او را بهتر بشناسیم. بخش دوم بررسی واقعیات و حوادث تاریخی و اجتماعی است. در این بخش نشانه¬های آن دسته از واقعیات و حوادث تاریخی و اجتماعی را که به نحوی در آثار او انعکاس یافته¬اند، یا به عبارتی دیگر او را به واکنش و تبیین افکار و تجلی دادن عواطف و در نتیجه به خلق کردن آثاری واداشته¬اند، باز می¬جوییم و با بررسی و تحلیل نشان می¬دهیم تا نحوه¬ای از انحای تعامل هنر و جامعه را در مصداقی از مصداق¬های متنوع نشان دهیم. در بخش سوم افکار و عواطف و آثار او را تحلیل کرده، با واقعیات مستند تطبیق می¬دهیم. این امر حداقل دو نتیجه دارد: یکی بازشناسی حساسیتهای آل احمد و نحوۀ واکنشها و برداشتهای او از وقایع و تفسیرها و تحلیلهایی که دارد و منحصر به فرد است و دیگر یافتن راهی علمی و احتمالاً فرمولی همگانی برای بررسی نحوۀ تعامل هنر و واقعیت. آل‎احمد داستانها و آثار غیر داستانی را که میان آنها تشابهات فراوانی هست، به خدمت بیان عقاید خود گرفته است. نخبۀ عقاید او عبارتند از: ترس از نابودی مظاهر فرهنگ ملی از ورود ماشین، برد قطعی غرب و باخت بی‎تردید شرق در معاملات جهانی، وقوع غرب‎زدگی حاکمان شرقی به سبب ورود ماشینِ ساخت غرب، وابستگی سیاسی حاکمان شرقی به حکومتهای غربی‎، اصالت و حاکمیت اقتصاد و سرمایه در روابط بین الملل، و به غارت رفتن سرمایه‎های مادی و معنوی شرق به دست غربیان.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Date Deposited: 23 Jun 2019 04:40
Last Modified: 23 Jun 2019 04:40
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7932

Actions (login required)

View Item View Item