بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری با هوش هیجانی، تحمل ابهام و پنج عامل شخصیت مادران آنها

احدی, بتول and محمودی, نادر (2010) بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری با هوش هیجانی، تحمل ابهام و پنج عامل شخصیت مادران آنها. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
1.pdf

Download (304kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: بررسی رابطه مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال یادگیری با هوش هیجانی، تحمل ابهام و پنج عامل شخصیت مادران آنها
Persian Abstract: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت، هوش هیجانی و تحمل ابهام مادران کودکان با اختلال یادگیری و مشکلات رفتاری کودکان آنها بود، همچنین این پژوهش به مقایسه پنج عامل بزرگ شخصیت، هوش هیجانی و تحمل ابهام مادران کودکان با و بدون اختلال یادگیری پرداخته است. به همین منظور 100 دانش آموز با اختلال یادگیری از میان کودکان شاغل به تحصیل در مرکز ویژه کودکان با اختلال یادگیری شهرستان اردبیل به همراه مادرانشان، و همچنین 30 نفر از دانش آموزان مدارس عادی و مادرانشان به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. از مادران شرکت کننده در پژوهش خواسته شد به پرسشنامه مشکلات رفتاری راتر، پرسشنامه هوش هیجانی شوت، پرسشنامه تحمل ابهام و مقیاس شخصیت نئو فرم کوتاه پاسخ دهند. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد بین همسازی، گشودگی، برون گرایی و هوش هیجانی مادران کودکان با اختلال یادگیری و مشکلات رفتاری کودکان آنها رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین روان رنجورخویی مادران سهم معناداری در پیش بینی مشکلات رفتاری کودکان نشان داد. از دیگر یافته های پژوهش حاضر آن بود که گشودگی، همسازی و تحمل ابهام مادران کودکان با اختلال یادگیری به طور معنی داری کمتر از مادران کودکان بدون اختلال یادگیری بود ولی روان رنجورخویی مادران کودکان با اختلال یادگیری به طور معنی داری بیشتر از مادران کودکان بدون اختلال یادگیری بود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Date Deposited: 23 Jun 2019 04:49
Last Modified: 23 Jun 2019 04:49
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7946

Actions (login required)

View Item View Item