بررسی توان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندمهای ایرانی

جودي, مهدي (2015) بررسی توان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندمهای ایرانی. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Remobilization Final.pdf

Download (631kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

Eighty–one wheat cultivars were examined in the Moghan region of Iran during 2013–2014 growing seasons. Pre– and post–anthesis dry matter remobilization quantified in the tested cultivars and their associations with stem characteristics as well as grain yield were investigated. There were substantial genetic variations in internodes length, weight, and specific weight among tested cultivars. Most of the cultivars tested showed negligible amount of pre–anthesis remobilization in their internodes. In contrast, most of them used stem dry matter that had been stored after anthesis, suggesting that under conditions tested, current photosynthesis along with post–anthesis remobilization could meet most of the sink demand. Generally, there were no significant associations between stem length and dry matter remobilization. Stem weight and stem specific weight measured at 16 days after anthesis correlated positively and significantly with dry weight loss from the stem. Intriguingly, clear relationships were not found between dry matter remobilization and main stem grain yield under environmental conditions tested, suggesting that there are no simple relationships between these traits and the association between dry matter remobilization and grain yield may be different depending on the cultivars that are examined.

Item Type: Other
Persian Title: بررسی توان انتقال مجدد ماده خشک در ارقام گندمهای ایرانی
Persian Abstract: تعداد 81 رقم از گندمهای ایران در سال زراعی 93-1392 در منطقه مغان مورد بررسی قرار گرفتند. مقدار انتقال مجدد قبل و بعد از گرده افشانی در ارقام مربوطه تعیین و رابطه آن با مشخصات ساقه و عملکرد دانه مورد مطالعه قرار گرفت. تنوع ژنتیکی وسیعی برای طول، وزن و وزن مخصوص میانگره ها در بین ارقام دیده شد. در بیشتر ارقام کشت شده مقدار انتقال مجدد قبل از گرده افشانی ناچیز بود. در مقابل بیشتر آنها دارای انتقال مجدد بعد از گرده افشانی بودند. این امر نشان می دهد که در شرایط آزمایش حاضر فتوسنتز جاری گیاه و انتقال مجدد بعد از گرده افشانی جوابگوی نیاز دانه ها می باشند. به طور عمومی ارتباط معنی داری بین طول ساقه و مقدار انتقال مجدد دیده نشد. وزن ساقه و نیز وزن مخصوص ساقه در مرحله 16 روز بعد از گرده افشانی ارتباط مثبت و معنی داری با مقدار انتقال مجدد داشت. نکته جالب توجه اینکه ارتباط مشخصی بین انتقال مجدد و عملکرد دانه ساقه اصلی دیده نشد. این امر نشان می دهد که ارتباط ساده ای بین انتقال مجدد و عملکرد دانه وجود ندارد و بسته به رقمی که مورد آزمایش قرار می گیرد و همچنین شرایط محیطی که ارقام کشت شده آن را تجربه می کنند، رابطه بین انتقال مجدد و عملکرد دانه تغییر می کند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agriculture and Natural Resources (Moghan Campus) > Department of Plant Sciences
Faculty of Agriculture and Natural Resources (Moghan Campus) > Department of Plant Sciences
Date Deposited: 23 Jun 2019 05:17
Last Modified: 23 Jun 2019 05:17
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/7972

Actions (login required)

View Item View Item