مقايسه تاثير سيتوتوكسيسيتي دو كمپلكس VO-3-methoxy-Salen و VO-3-methoxy-meso-Salen بر روي رده هاي سلولي سرطاني

زهري, صابر and بضاعت پور, ابوالفضل and محمدي, سريه (2010) مقايسه تاثير سيتوتوكسيسيتي دو كمپلكس VO-3-methoxy-Salen و VO-3-methoxy-meso-Salen بر روي رده هاي سلولي سرطاني. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Zahri_VOMMS.pdf

Download (598kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: مقايسه تاثير سيتوتوكسيسيتي دو كمپلكس VO-3-methoxy-Salen و VO-3-methoxy-meso-Salen بر روي رده هاي سلولي سرطاني
Persian Abstract: واناديم يک عنصر معدني کمياب است که ميزان متفاوتي از اين ماده در خاک و در بسياري از غذاها وجود دارد. دو كمپلكس واناديوم اكسايد 3- متوكسي سالن (VO3MS) و واناديوم اكسايد -3- متوكسي مزوسالن (VO3MMS) از طريق تراكم آلدولي سنتز گرديد. مطالعه قدرت آنتي اكسيداني اين تركيبات نشان داد كه VO3MS داراي بيشترين توان آنتي اكسيداني داشته و به اين دو كمپلكس به ترتيب دراي RC50 برابر با 5/56 و 88ميكروگرم بر ميلي ليتر بودند. بررسي فعاليت سميت سلولي آن بر روي دو رده سلولي نشان داد كه دو كمپلكس VO3MS و VO3MMS به ترتيب با IC50 برابر با 89 و 14 ميكرومولار باعث مهار سلولهاي McCoy و با IC50 برابر با 196 و 88 ميكرومولار باعث مهار سلولهاي HeLa مي‌گردد. بررسي الگوي DNA سلولهاي تيمار شده نشانگر رويداد قابل توجه مرگ برنامه ريزي شده سلولي بود كه با بررسي الگوي هسته سلولها با رنگ آميزي فلورسانت تاييد شد. اين كمپلكسها تاثير سميت سلولي قابل توجهي بر روي سلولهاي سرطاني داشته و در عين حال منجر به رويداد فرايند پيري در سلولها نمي‌گردند. لذا بر اساس مطالعات in vitro از قابليت فارماكولوژيك قابل توجهي برخورد هستند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:28
Last Modified: 23 Jun 2019 06:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8046

Actions (login required)

View Item View Item