مطالعه و بررسي گور شماره 14 گورستان خانقاه گيلوان

رضالو, رضا (2010) مطالعه و بررسي گور شماره 14 گورستان خانقاه گيلوان. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
17.pdf

Download (879kB)

Abstract

Excavations in Khanghah cemetery showed that early Bronze Age culture continued in middle bronze age. Early Bronze Age two colored ceramic that characterized eastern region of Anatolia and named Karaz war, obtained from this grave. For there more the Nakhchavan lugs that making in this period obtained from grave number 14 in this cemetery. It seems that one change happened from early Bronze Age to middle Bronze Age is changes in settlement patterns in the late period. In middle bronze age the habitancy and agriculture life system replaced by nomadic life. The small settlement site in contrast with large number of cemetery site support this results in Ardabil region.

Item Type: Other
Persian Title: مطالعه و بررسي گور شماره 14 گورستان خانقاه گيلوان
Persian Abstract: کاوش هاي صورت گرفته در گورستان خانقاه نشان داده که فرهنگ سفالي عصر مفرغ قديم در عصر مفرغ مياني تداوم داشته است. نمونه ظروف دو رنگ كه در فرهنگ كوراارس و بخصوص در نواحي شرقي آناطولي به نام ظروف كاراز موسوم بوده و از مشخصه هاي اين فرهنگ مي باشد، در این گور بدست آمده است. همچنين نمونه دسته هايي که در عصر مفرغ قديم به نام دسته نخجوان موسوم شده و سير تکاملي خود را در سراسر اين دوره طي مي نمايد، در نمونه ظروف بدست آمده از این گور ديده مي شود و همين نوع دسته ها در عصر آهن با تغييرات صورت گرفته، ديده مي شود. به نظر مي رسد تنها تغييرات صورت گرفته در ميان اين دو دوره، تغيير در الگوي معيشت بوده که در نتيجه آن الگوي استقرار در يک محل، جاي خود را به يک نوع سيستم معيشتي مبتني بر زندگي کوچروانه داده است. اين نتيجه گيري را با توجه به تعداد اندک محوطه هاي استقراري و در مقابل تعداد بيشمار محوطه هاي گورستاني متعلق به عصر مفرغ مياني در منطقة اردبيل، مي توان استنباط نمود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Faculty of Literature & Humanities > Department of Persian Language and Literature
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:30
Last Modified: 23 Jun 2019 06:30
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8064

Actions (login required)

View Item View Item