Study of the effects of various levels of sulfur fertilizer on yield and sulfur use efficiency in canola cultivars

Seyed Sharifi, Raouf and Sedghi, Mohamed and Sharifi, Reza Seyed (2008) Study of the effects of various levels of sulfur fertilizer on yield and sulfur use efficiency in canola cultivars. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
وزارت علوم تحق.pdf

Download (469kB)

Abstract

In order to evaluate the effects of various levels of sulfur fertilizer on sulfur use efficiency, yield and yield components in canola cultivars, an split plot experiment based on randomized complete block design was conducted in 2007. Factors were: sulfur fertilizer at four levels (0, 25, 50 and 75 kg/ha) in the main plots and canola cultivars at three levels (Fornax, Opera and Slmo) in the sub plots. The results showed that various levels of sulfur fertilizer affected grain yield, plant height, harvest index, grain per pod and pod per plant significantly. Maximum grain yield, plant height, harvest index, grain per pod and pod per plant was obtained by the plots which received 75 kg sulfur/ ha. The effect of compound of treatment cultivar× levels of sulfur showed that maximum grain yield was obtained by the plots which was applied 75 kg sulfur/ ha with opera cultivar. Similar results were obtained in grain per pod, thousand kernel weight and harvest index. Comparison of means showed that increasing application of sulfur fertilizer decreased sulfur use efficiency. Sulfur use efficiency decreased from 4.91 kg/kg with application 25 kg/ha sulfur fertilizer to 2.85 kg/kg in application 75 kg/ha sulfur fertilizer. Effect of compound of treatment cultivar × sulfur levels was significant on sulfur use efficiency. Maximum sulfur use efficiency (5.26 kg/kg) was obtained in the plots which 50 kg sulfur ha-1 with opera cultivar was applied and minimum of it (2.38) was obtained in the plots which 75 kg sulfur ha-1 with fornax cultivar was applied.

Item Type: Other
Persian Title: بررسی اثرات سطوح مختلف گوگرد بر کارايی مصرف کود و عملکرد در ارقام کلزا
Persian Abstract: روغن يكي از مواد غذايي اصلي مورد مصرف انسان است و حدود 20 درصد از كالري روزانه مورد نياز انسان‌‌، بسته به رژيم‌هاي غذايي متفاوت‌‌، توسط روغن تأمين می‌شود. روغن مورد نياز انساني از دو منبع حيواني و گياهي تأمين می‌شود و درگذشته روغن هاي حيواني سهم بيشتر و روغن های گیاهی در مصارف خوراکی سهم کمتری را داشتند و اغلب از روغن‌هاي گياهي در مصارف صنعتي و سخت استفاده مي‌شد. استخراج روغن از منابع گياهي به طريقه مدرن ، با نصب و راه ‌اندازي اولين كارخانه روغن كشي كشور در ورامين در سال 1317 شروع شد. ولي‌‌، افزايش سريع جمعيت و تامين نياز اين جمعيت رو به تزايد موجب شد تا از سال 1346 به بعد همه ساله بخشي از روغن مورد نياز كشور از خارج وارد شود. افزايش تقاضا و قيمت آن در بازارهاي جهاني‌‌، موجب فشارهاي اقتصادي به كشورهاي وارد و مصرف كننده روغن شد. بنابراين‌‌، افزايش جمعيت، مصرف بالای سرانه روغن و واردات بیشتر ان در کشور‌‌، ضرورت افزايش عملكرد و سطح زير كشت دانه‌هاي روغني را به منظوركاهش وابستگي‌هاي اقتصادي به كشورهاي ديگر امری اجتناب ناپذیر می سازد. در بین دانه های روغنی، كلزا با اختصاص 15 درصد کل تولید روغن گیاهی در جهان، بعد از سويا و نخل روغني مقام سوم را به خود اختصاص داده است. در برخي از ارقام كلزا، بالغ بر 48درصد وزن خشك دانه را روغن شامل مي‌شود. زيادی درصد روغن در دانه كلزا و همچنين تركيب مناسب اسيدهاي چرب و روغن ارقام اصلاح شده، مقاوم بودن به خشکی، توا نايي جوانه‌زني و رشد در دماهاي پائين، سازگاری نسبتا خوب این گیاه با شرایط آب و هوایی مختلف، امکان کشت ان را در مناطق وسیعی از کشور فراهم ساخته است. این گیاه پر نیاز و کود پذیر بوده و در طول دوره رشدی خود مقادیر قابل توجهی عناصر غذایی از خاک برداشت می کند. به طوری که کشت آن در خاک های فقیر و عدم مصرف متعادل عناصر غذایی می تواند با تحت تاثیر قرار دادن سودمندی کاربرد سایر عناصر، منجر به کاهش عملکرد کمی و کیفی این گیاه شود. گوگرد نقش مهمي را در گياه كلزا ________________________________________داراست. ميزان پروتئين دانه در كلزا نيازمند مصرف بيشتر گوگرد مي باشد. به طوري كه براي توليد سه تن گندم به 12 كيلوگرم گوگرد نياز مي باشد، در حالي كه اين مقدار براي كلزا در حدود 30 كيلوگرم (حدود سه برابر ) مي باشد. از طرفي گوگرد در حفظ و پايداري پروتئين ها و در ساختمان غشاي سلولي مشاركت مي كند. در غياب گوگرد كافي، نیتروژن اضافي منجر به افزايش اسيد هاي امينه ازاد به لحاظ عدم شركت انها در سنتز پروتئين شده و در نتيجه منجر به كاهش كميت و كيفيت پروتئين كنجاله و عملكرد دانه كلزا مي شود. در اين راستا آزمايشي به منظور بررسي تاثیر سطوح مختلف گوگرد بر عملكرد كمي و برخی از صفات مرتبط با آن در ارقام کلزا در شرايط اقليمي اردبيل اجرا گرديد تا بتوان با استفاده بهینه از کود های شیمیایی و انتخاب رقم مناسب، ضمن کاهش هزینه های مربوط به زيادي مصرف كود در افزايش عملكرد کمک نمود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Faculty of Agricultural Sciences & Natural Resources > Department of Agronomy & Plant Breeding
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:29
Last Modified: 23 Jun 2019 06:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8067

Actions (login required)

View Item View Item