بررسی ارتباط تاب آوري روانشناختي و استرس ادراك شده با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي سابقه مردودي

ابولقاسمي, عباس (2008) بررسی ارتباط تاب آوري روانشناختي و استرس ادراك شده با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي سابقه مردودي. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
تاب آوری.pdf

Download (307kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: بررسی ارتباط تاب آوري روانشناختي و استرس ادراك شده با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي سابقه مردودي
Persian Abstract: هدف این مطالعه تعیين ارتباط تاب آوري روانشناختی و استرس ادراک شده با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي سابقه و بدون سابقه مردودی بود. آزمودنی های پژوهش شامل120 نفر بود که از میان دانش آموزان داراي سابقه و بدون سابقه مردودی دبیرستانهای دخترانه به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری روانشناختی، مقیاس استرس دریافت شده و مقیاس رضایت از زندگی استفاده شد. نتایج نشان داد که تاب آوري روانشناختی، استرس مثبت با رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي دارای سابقه و بدون سابقه مردودی رابطه مثبت معنی داری دارند. در صورتی که بین استرس منفی و رضايت از زندگي در دانش آموزان داراي سابقه و بدون سابقه مردودی رابطه منفی معنی داری بدست آمد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای تاب آوری روانشناختی، استرسهای مثبت و منفی به ترتیب حدود 31 و 49 درصد از واریانس رضایت از زندگی دانش آموزان دارای سابقه و بدون سابقه مردودی را تبیین می کنند. این نتایج حاکی است که سطوح بالای تاب آوری روانشناختی و سطوح پایین استرس ، رضایت از زندگی را در دانش آموزان افزایش می دهد. همچنین این نتایج بیان می کند که تاب آوری روانشناختی و استرس از متغیرهای تاثیر گذار در رضایت از زندگی دانش آموزان است.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 10 Jun 2019 07:13
Last Modified: 10 Jun 2019 07:13
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8087

Actions (login required)

View Item View Item