توابع ساختار هسته اي و نسبت EMC هسته هاي 4He ، 12C ، 28Si، 40Ca و 56Fe در چارچوب حرکت فرمي و توابع ساختار پروتون و نوترون GRV

ذوالفقارپور, فرهاد (2008) توابع ساختار هسته اي و نسبت EMC هسته هاي 4He ، 12C ، 28Si، 40Ca و 56Fe در چارچوب حرکت فرمي و توابع ساختار پروتون و نوترون GRV. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
13.pdf

Download (770kB)

Abstract

To extract the nuclear structure function of light nuclei like 3He and 3H, the convolution of proton and neutron structure functions in the conventional approach could not explain the modification of nuclear structure functions of these nuclei because of some nuclear medium effects. There are some models that have some success to explain the modification of nuclear structure functions in limited x range. So in this investigation the quark exchange model is considered to extract the nuclear medium effect of this phenomenon (quark exchange effect) for nuclear structure functions of 3He and 3H nuclei. The Fermi motion part of the nuclear structure functions for these nuclei is extracted by taking the GRV’s neutron and proton structure functions in the conventional approach. So the nuclear structure functions and the EMC ratios of 3He and 3H nuclei are calculated by considering both Fermi motion and the nuclear medium effect of quark exchange. Finally the extracted results are compared with available data.

Item Type: Other
Persian Title: توابع ساختار هسته اي و نسبت EMC هسته هاي 4He ، 12C ، 28Si، 40Ca و 56Fe در چارچوب حرکت فرمي و توابع ساختار پروتون و نوترون GRV
Persian Abstract: محاسبه توابع ساختار هسته اي هسته هاي 3He و 3H در چارچوب درهم روي توابع ساختار پروتون و نوترون در روش مرسوم هسته اي، نمي تواند تغيير توابع ساختار هسته اي را توضيح دهد و اين به دليل اثر محيط هسته اي است. تعدادي اثر هسته اي وجود دارند که در اين تغيير سهيم اند و مدلهايي ارائه شده اند که در توضيح اين اثرها موفقيت هاي را در ناحيه هاي از پارامتر بيورکن بدست داده اند. در اين تحقيق بر آن شدم که مدل تبادل کوارکي را براي محاسبه سهم محيط هسته اي در توابع ساختار هسته اي هسته هاي 3He و 3H بکار ببرم. در اين تحقيق قسمت حرکت فرمي توابع ساختار هسته اي براي اين هسته ها با بکار بردن توابع ساختار گروه GRV نوترون و پروتون در مدل هسته اي مرسوم محاسبه شده اند سپس توابع ساختار هسته اي و نسبت EMC هسته هاي 3He و 3H با در نظر گرفتن همزمان حرکت فرمي و تبادل کوارکي که اين اثر سهم اثر محيط هسته اي را وارد محاسبات کرده، محاسبه شده اند. در نهايت نتايج به دست آمده با داده هاي تجربي در دست رس مقايسه شده اند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Faculty of Basic Sciences > Department of Physics
Date Deposited: 10 Jun 2019 06:29
Last Modified: 10 Jun 2019 06:29
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8102

Actions (login required)

View Item View Item