جبر مراکز توپولوژیکی از جبرهای باناخ و رابطه آن ها

قاسمی, قادر and حق¬نژاد آذر, کاظم (2008) جبر مراکز توپولوژیکی از جبرهای باناخ و رابطه آن ها. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
JELD.pdf

Download (615kB)

Abstract

Let A be Banach algebra and , be the first and second dual space of its, respectively. In this paper, we show that for Banach algebra A if , are the topological center of with respect to first and second Arens product, then we have and . Specially for some condations the Banach algebra A is left strongly Arens irregular .

Item Type: Other
Persian Title: جبر مراکز توپولوژیکی از جبرهای باناخ و رابطه آن ها
Persian Abstract: فرض كنيد A یک جبر باناخ و و دوگان های اول و دوم آن باشند. در این طرح فرض مي‌کنیم كه و به ترتيب مركز توپولوژيكي نسبت به ضرب اول و دوم آرنز (Arens) باشند. مي‌خواهيم نشان دهيم كه و و رابطه‌اي بين و مجموعه‌ از یک طرف و همچنين بين و از طرف دیگر پيدا كنيم. همچنين تحت شرايطي براي جبر باناخ A ، نشان مي‌دهيم كه A يك جبر شديداً آرنز نا منظم چپ است و نتايجي را برای فضاهاي و بگيريم(در این جا يك گروه توپولوژيك موضعاً فشرده می باشد .
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Statistics & Computer Sciences
Faculty of Basic Sciences > Department of Statistics & Computer Sciences
Date Deposited: 10 Jun 2019 05:14
Last Modified: 10 Jun 2019 05:14
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8108

Actions (login required)

View Item View Item