یک الگوی بار جدید برای تحلیل استاتیکی غیر خطی قابهای بادبندی شده هم محور

شاكري, كاظم and محبي, محتشم (2008) یک الگوی بار جدید برای تحلیل استاتیکی غیر خطی قابهای بادبندی شده هم محور. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
طرح پ‍‍‍‍ژوهشي.pdf

Download (660kB)

Abstract

An innovative single-run adaptive modal pushover procedure based on the modal story shear and moment has been developed for seismic assessment of braced frames. In which the load pattern consist of the lateral forces and also the vertical forces in columns. The lateral and the vertical force patterns are derived from the combined modal story shear and the combined modal story moment profiles. The effect of the higher modes and interaction between modes in the inelastic phase is reflected in the single load pattern. The structural responses during the analysis are easily traced through the single-run procedure. Accuracy of the proposed method has been verified on a 9-story braced frame under Tabas earthquake records. The results indicate that this method could predict the results of the nonlinear time history analysis appropriately.

Item Type: Other
Persian Title: یک الگوی بار جدید برای تحلیل استاتیکی غیر خطی قابهای بادبندی شده هم محور
Persian Abstract: در این تحقیق به منظور بهبود دقت و کارائی روش تحلیل استاتیکی غیر خطی در پیش بینی پاسخ های لرزه ای قاب های بادبندی شده با توجه به مود خرابی و مود تغییر شکل جانبی قابهای باد بندی شده و با استفاده از مفهوم تجزیه مودال در سازه های چند درجه آزادی، یک الگوی بار جدید بر اساس برش و لنگر مودال طبقات ارائه شده است. اثرات مود های بالاتر و اندرکنش بین مودها در ناحیه غیرخطی در الگوی بار پیشنهادی لحاظ شده است. همچنین الگوی بار پیشنهادی سازگار با مود تغییر شکل جانبی قابهای بادبندی شده می باشد. الگوی بار پیشنهادی بر روی يك نمونه قاب سازه اي 9 طبقه بادبندی شده تحت اثر زلزله طبس اعمال شده است. نتایج حاصل از تحلیل استاتیکی غیرخطی با الگوی بار پیشنهادی با نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی غیر خطی مقایسه شده و این مقایسه نشان می دهد که الگوی بار پیشنهادی از دقت و کارائی مناسبی در تخمین پاسخ های دینامیکی غیر خطی برخوردار است. همچنين مفهوم مورد استفاده در الگوی بار پیشنهادی بر اساس برش و لنگر طبقات برای سازه های بادبندی با اصلاحاتی برای سازه های نا منظم در پلان توسعه داده شده است. با اين تفاوت كه در الگوی بار پیشنهادی اصلاح شده برای سازه های نا منظم در پلان بجای لحاظ کردن اثرات لنگر در طبقات، اثرات لنگر پیچشی در طبقات لحاظ می شود و الگوی بار پیشنهادی اصلاح شده شامل مولفه های افقی و لنگر پیچشی در هر طبقه می باشد
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:47
Last Modified: 23 Jun 2019 06:47
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8113

Actions (login required)

View Item View Item