پيش‌بيني كودك‌آزاري از طريق افسردگی و اضطراب والدين، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی فرزندان در نوجوانان پسر

میکائیلی, نیلوفر (2008) پيش‌بيني كودك‌آزاري از طريق افسردگی و اضطراب والدين، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی فرزندان در نوجوانان پسر. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
22.pdf

Download (580kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: پيش‌بيني كودك‌آزاري از طريق افسردگی و اضطراب والدين، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی فرزندان در نوجوانان پسر
Persian Abstract: خشونت خانوادگي یکی از مهمترين مسایل اجتماعي است كه امروزه جوامع با آن روبرو هستند. مطالعات نشان می¬دهند كه كودك آزاري با برخی از ویژگی¬های والدین و کودکان رابطه دارد. بر این اساس پژوهش حاضر می¬کوشد كودك آزاري را از طریق متغيرهاي افسردگی و اضطراب والدين، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی فرزندان پيش‌بيني نماید. جامعه آماري شامل کليه دانش¬آموزان پسر دوره راهنمايي شهر اردبیل است که در سال تحصيلي89-88 در مدارس مختلف اين شهر مشغول به تحصيل بوده اند. نمونه آماری این پژوهش را 400 نفر از دانش¬آموزان پسر دوره راهنمايي شهراردبیل تشکیل میدهند که از طریق روش نمونه گیری تصادفي چند مرحله¬اي انتخاب شدند. ابزارهاي پژوهش شامل پرسشنامه¬هاي ضربه كودكي (CTQ)، افسردگی بک، اضطراب اسپیل برگر، سبک دلبستگی هازان و شیور و مقياس تجديدنظر شده نود سؤالي علائم رواني (SCL 90 – R) می¬باشد. براي تحليل داده¬ها علاوه بر روش¬هاي آمار توصيفي، روش تحليل مميز نيز مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتایج كودك آزاري را مي¬توان از طریق متغيرهاي افسردگی و اضطراب والدين، سبکهای دلبستگی و سلامت روانی فرزندان پيش¬بيني نمود.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 09 Jun 2019 06:31
Last Modified: 09 Jun 2019 06:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8138

Actions (login required)

View Item View Item