بررسی فیتوشیمیایی و برخی اثرات بیولوژیک گیاه Crambe orientalis

رضوی, سید مهدی and ناظمیه, حسین and نژاد ابراهیمی, صمد and ایمانزاده, غلامحسین and زهری, صابر and قاسمیان, علیرضا (2008) بررسی فیتوشیمیایی و برخی اثرات بیولوژیک گیاه Crambe orientalis. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Final reports of Crambe orientalis project.pdf

Download (717kB)

Abstract

Crambe orientalis L. (Brassicaceae), ،a perennial herb, is indigenous to Iran. The essential oils of flowering tops and leaves and n-hexane extract of the plant leaves were evaluated by GC-MS. The phytotoxic, antioxidant, antimicrobial and cytotoxic activity of the plant essential oils and n-hexane extract of leaves were evaluated by lettuce assay, DPPH assay, Disc diffusion method and MTT assay, respectively. Our results showed that while 2-methyl-5-hexenitrile (19.5%) and benzyl cyanide(16.9%) were the major components of flowering tops oil, the oil of leaves was dominated by octyl acetate (54.3%) and butenyl-4- isothiocyanates (22.6%). The major constituents of the plant n-hexane extract were as beta-elemene (40.7%) and kessane (10.7%). The oils exhibited modest allelopatic effects on lettuce but all the extracts displayed significant allelopatic potential. DPPH assay showed that dichloromethane and methanol extract of the plant leaves displayed high antioxidant potential with RC50 value of 33.3 and 40.5 µg/mL. Methanol extract of the plant leaves showed strong antibacterial activity against both gram-positive and gram-negative bacteria. The leaves oil showed the high cytotoxic effects against Mc-Coy cell lines with RC50 value of 16µg/ml. It is assumed that biological activity of the plant may be related to presence of isothiocyanates and flavonoides in the plant. Our finding indicated that the plant could be used as a antibacterial and antiproliferative agent.

Item Type: Other
Persian Title: بررسی فیتوشیمیایی و برخی اثرات بیولوژیک گیاه Crambe orientalis
Persian Abstract: orientalis گیاهی است از تیره شب بو که در مناطق مختلف جهان از جمله در ایران انتشار دارد. با توجه به تعلق گیاه به تیره شب بو و احتمال وجود ترکیبات گلوکوسینولاتی در آن، از قبل اثرات بیولوژیک قابل توجه در این گیاه محتمل بود. در این تحقیق ترکیبات شیمیایی اسانس و عصاره هگزانی برگ و سرشاخه گلدار گیاه با دستگاه GC-MS مورد آنالیز قرار گرفت. همچنین اثرات فیتوتوکسیسیته ،آنتی اکسیدانی ، آنتی باکتریال و ضد تکثیری اسانس سرشاخه ها و برگ ها و نیز عصاره برگ های این گیاه به ترتیب با روش های Lettuce assay ، DPPH ، Disk diffusion و MTT assay ارزیابی شد. در مجموع 26 و 17 ترکیب به ترتیب از اسانس سرشاخه گلدار و برگهای گیاه شناسایی شد. این نتایج نشاد داد در حالی که 2-متیل-5-هگزن نیتریل (%5/19) و بنزیل سیانید(%9/16) ترکیب شیمیایی اسانس سرشاخه ها ی گیاه را تشکیل می دهند، اسانس برگ ها بیشتر شامل اکتیل استات(%3/54) و بوتنیل-4-ایزوتیوسیانات(%6/22) می باشد. تركيب شيميايي عمده موجود در عصاره هگزانی برگ کرامب نیز عبارتنداز:گاما-المن(%8/22) و ترانس کاریوفیلن(%11). اسانس برگ گیاه اثرات نسبتا کم آللوپاتیکی بر روی بذر کاهو نشان داد، در حالی که عصاره های برگ قابلیت آللوپاتیک معنی داری را در تست کاهو داشتند. عصاره های دی کلرومتانی و متانولی برگ گیاه اثرات آنتی اکسیدانی بالایی با RC50 به ترتیب در حد 3/ 33 و 5 /40 میکرو گرم بر میلی لیتر نشان دادند. همچنین عصاره متانولی برگ گیاه فعالیت آنتی باکتریالی بالایی را علیه باکتری های گرم مثبت و منفی نشان داد به طوریکه در مورد برخی سویه های خاص باکتریایی این اثر در حد آنتی بیوتیکهای رایج بود. از طرف دیگر اسانس گیاه اثرات ضد تکثیری و ضد سرطانی بسیار قوی با IC50 در حد 16 میکرو گرم بر میلی لیتر داشت. به نظر می رسد که فعالیت زیستی گیاه ممکن است به حضور ایزوتیوسیانات و نیز فلاونوئیدها در گیاه مرتبط باشد. در مجموع، نتایج این تحقیق تشان داد که گیاه مورد مطالعه اثرات زیستی قابل توجهی داشته و می تواند به عنوان یک عامل ضد میکروبی و ضد سرطانی مورد استفاده قرار گیرد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Faculty of Basic Sciences > Department of Biology
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:36
Last Modified: 23 Jun 2019 06:36
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8146

Actions (login required)

View Item View Item