شناسایی و حفاظت بذور گياهان مرتعي در استان اردبیل

نوری, الله ویردی and رستمی کیا, یونس and شریفی, جابر and حسینی فر, علی (2018) شناسایی و حفاظت بذور گياهان مرتعي در استان اردبیل. In: The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment, 3-4 October 2018, Ardabil, Iran.

[img] Text (شناسایی و حفاظت بذور گياهان مرتعي در استان اردبیل)
nec97_UMA2018P33T7_FullPaperSubmission.pdf

Download (354kB)

Abstract

The plan for collecting, identifying, assessing and protecting of seeds in order to complete the gen bank was done in 2010 for 5 years at the Agricultural and Natural Resources Research Center of Ardebil province.The main aim of this study was to collecting, identifyingvarious germplasm of rangelandplants .Therefore, field surveys and library studies have been used and the sources of these studies have shown that 325 seed samples of the extensive pasture plant belong to 35 genera, 84 species and 10 family.The highest number of specimens collected was Poaceae family with 122 specimens (Papilionaceae) with 129 specimens (Astraceae) with 15 specimens, Rosaceae with 16 specimens, Hypericaceae with 6 specimens, (Rubiaceae) with 2 samples, Polygonaceae with 8 samples (Umbeliferaceae) with 5 samples, (Chenopoidaceae) with 17 samples. The highest frequency of species is related to the elevation range of 1130 to -78 m.a.s.l.with 272 samples and the smallest is the range of 3150 to 1330 m.a.s.l. with a total of 53 samples. Key words: Ardebil, Geographical Distribution,Flora, Range, Seed

Item Type: Conference or Workshop Item (Poster)
Persian Title: شناسایی و حفاظت بذور گياهان مرتعي در استان اردبیل
Persian Abstract: طرح جمع¬آوري، شناسايي، ارزيابي و حفاظت بذور گياهان مرتعي به منظور تقويت بانك‌ژن- استان اردبیل از1389 بمدت5 سال در مرکز تحقیقات آموزش و کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل اجرا شد. هدف اصلی ان جمع آوري و شناسايي ژرم¬پلاسم متنوع گیاهان مرتعی موحود در استان و حفاظت از نمونه های استان اردبیل بود. برای انجام این کار از مطالعات و جمع آوری صحرایی و میدانی و هم از مطالعات کتابخانه ای و هرباریومی استفاده گردیده و منابع این مطالعات نشان داد که 325 نمونه بذر گیاه مرتع جمع¬آوری شده متعلق به 35جنس و 84 گونه و10¬-تیره گیاهی می باشد .بیشتزرین تعداد نمونه جمع آوری شده متعلق به ترتیب مربوط به خانواده (Poaceae) با 122 نمونه ((Papilionaceae با 129 نمونه (Astraceae) با 15 نمونه، تیره( (Rosaceae) با 16 نمونه، تیره Hypericaceae) ) با 6 نمونه، تیره ((Rubiaceae با2 نمونه، تیره¬های(Polygonaceae) با 8 نمونه (Umbeliferaceae) با 5 نمونه، تیره Chenopoidaceae)) 17 نمونه و تیره lantaginacpeae)) با 6 نمونه هاي تحقيقاتي نگهداري شوند. بیشترین فراوانی گونه‌ها مربوط به دامنه ارتفاعی1130¬– 780 متر از سطح دریا به تعداد 272 نمونه و کمترین آن مربوط به دامنه ارتفاعی 3150 – 1330 متر از سطح دریا با تعداد 53 نمونه تعلق دارد. واژه¬های کلیدی: بذر، مرتع، ، فلور، اردبیل، انتشار جغرافيايي
Subjects: Divisions > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Divisions: Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Subjects > Conferences > The 13th National Conference on Watershed Management Science & Engineering of Iran and The 3rd National Conference on Conservation of Natural Resources and Environment
Date Deposited: 15 Oct 2018 16:27
Last Modified: 15 Oct 2018 16:27
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/816

Actions (login required)

View Item View Item