بهبود همزمان حساسيت و گزينش پذيري سنسور الکتروشيميايي ساخته شده براي پاراتيون بر اساس پليمرهاي قالب مولکولي از طريق تکنيک هاي مختلف کمومتريکس طراحي آزمايش و مدل سازي سطح پاسخ هاي سنسور مورد نظر

عليزاده, طاهر (2009) بهبود همزمان حساسيت و گزينش پذيري سنسور الکتروشيميايي ساخته شده براي پاراتيون بر اساس پليمرهاي قالب مولکولي از طريق تکنيک هاي مختلف کمومتريکس طراحي آزمايش و مدل سازي سطح پاسخ هاي سنسور مورد نظر. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
فهرست عناوين.pdf

Download (463kB)

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: بهبود همزمان حساسيت و گزينش پذيري سنسور الکتروشيميايي ساخته شده براي پاراتيون بر اساس پليمرهاي قالب مولکولي از طريق تکنيک هاي مختلف کمومتريکس طراحي آزمايش و مدل سازي سطح پاسخ هاي سنسور مورد نظر
Persian Abstract: پاراتيون جزو ترکيبات اورگانوفسفر مي باشد که به عنوان آفت کش مورد استفاده قرار مي گيرد. اين ترکيب مي تواند موجب آلودگي خاک، آب و فراورده هاي کشاورزي بشود. بنابراين اندازه گيري اين ترکيبات در نمونه هاي طبيعي از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. روش هاي متنوع زيادي براي اندازه گيري پاراتيون مانند روش هاي کروماتوگرافي مايع و گازي و روش هاي اسپکتروفوتومتري وجود دارند. روش هاي سنسوري با توجه به توانايي اندازه گيري در محل و ارزان و سريع بودن اهميت زيادي دارند. در اين ميان سنسور هاي اصلي مورد استفاده براي اندازه گيري ترکيبات اورگانوفسفر از قبيل پاراتيون از طريق بيوسنسورها مي باشد. بيوسنسورها داراي گزينش پذيري مناسب مي باشند ولي در عين حال داراي معايبي مانند گران بودن، طول عمر اندک، شرايط نگهداري سخت و حساسيت به شرايط شيميايي محيط مي باشند. پليمر هاي قالب مولکولي ترکيبات نويني هستند که تقليدگر سيستم هاي بيولوژيک مانند آنزيم ها و آنتي بادي ها مي باشند. اين ترکيبات در عين حال که گزينش پذيري بسيار بالايي دارا مي باشند بسياري از معايب آنزيم ها و آنتي بادي ها را که در بيوسنسور ها ظهور پيدا مي کنند دارا نمي باشند. در کار قبلي که به صورت مقاله در ژورنال Electroanalysis چاپ شد، ساخت سنسور ولتامتري براساس پليمر هاي قالب مولکولي شرح داده شد. در آن روش، پليمرهاي قالب مولکولي ساخته شده براي پاراتيون در يک الکترود خمير کربني به کار رفته و سپس براي اندازه گيري پاراتيون در طي يک روش سه مرحله اي مورد استفاده قرار گرفت. در آن کار بهينه سازي شرايط بر اساس روش يکي در يک زمان اجرا گرديد. نتايج حاصل رضايت بخش بود. از آنجا که اين روش بهينه سازي که به آن اشاره شد مقادير بهينه واقعي را بدست نمي دهد بنابراين در اين کار از روش هاي مختلف طراحي آزمايش و مدل سازي بهره گرفته شده و نقاط بهينه واقعي تر بدست آمدند. همچنين در اين کار با استفاده از روش هاي کمومتريکس بهينه سازي همزمان حساسيت و گزينش پذيري سنسور در يک زمان انجام گرديد. نتيجه نهايي بسيار رضايت بخش بود. در مقايسه با کار قبلي سنسور بهينه شده جديد هم از نظر حساسيت و هم از نظر گزينش پذيري بهتر بود
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Faculty of Basic Sciences > Department of Chemistry
Date Deposited: 23 Jun 2019 06:57
Last Modified: 23 Jun 2019 06:57
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8161

Actions (login required)

View Item View Item