بررسی تاثیر کاربرد اکسید آهن در بهبود دوام بین در مقابل یخ زدن و ذوب شدن های متوالی

قاسم زاده موسوی نژاد, حسین (2009) بررسی تاثیر کاربرد اکسید آهن در بهبود دوام بین در مقابل یخ زدن و ذوب شدن های متوالی. University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
Doc1.pdf

Download (661kB)

Abstract

One of the major important environmental issues is the abundance of slag in steel mill plants. Use of these slags as cement or aggregate replacement has environmental and ecological advantages. In this study, steel slags were used as sand replacement in concrete mix designs. The mix designs used included 20% and 30% slag replacement with two kinds of grading, 400 Kg/m3 pozzolan cement, a water to cement ratio of 0.4 and 2% plasticizer by weight of cement were prepared and then molded in 100 mm cubes. The samples were placed in curing tank and in freeze and thaw cycles after 14 days of curing. The UPV, E.R, and compressive strength tests were performed at the age of 28 day. The results show that use of slags will particularly improve the durability characteristics of concretes kept in freeze and thaw condition. Moreover, use of 30% slag is more beneficial as compared to 20% .

Item Type: Other
Persian Title: بررسی تاثیر کاربرد اکسید آهن در بهبود دوام بین در مقابل یخ زدن و ذوب شدن های متوالی
Persian Abstract: یکی از مباحث زیست محیطی مهم وجود مقادیر زیاد سرباره هاي کارخانه ها میباشد. استفاده از این سرباره ها بعنوان جایگزین سیمان یا سنگدانه ها مزیت های زیست محیطی و اکولوژی را بهمراه دارد. در اين مطالعه سرباره ها بعنوان جایگزین ماسه در طرح اختلاط بتن استفاده شده اند. طرح هاي اختلاط شامل سرباره هاي %20 و %30 جايگزين ماسه با دو نوع دانه بندي، عيار سيمان Kg/m3 400 و نسبت آب به سيمان4/0 مورد استفاده قرارگرفته اند. نمونه ها پس از قالب گيري درمكعب هاي mm 100x 100x 100 در دو شرايط، در آب و در سيكل هاي متناوب ذوب-انجماد قرار داده شدند. آزمايشاتE.R , UPV و مقاومت فشاري نشان مي دهد كه وجود سرباره خصوصيات دوام بتن را مخصوصا در شرايط سيكل هاي ذوب-انجماد افزايش ولي مقاومت را كاهش مي دهد. همچنين مقدار 30% سرباره بهينه تر از 20% مي باشد.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering
Faculty of Engineering > Department of Civil Engineering
Date Deposited: 12 Jun 2019 09:54
Last Modified: 12 Jun 2019 09:54
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8176

Actions (login required)

View Item View Item