Reviewand analytical on the role and status of the Native and traditional rural tourism in sustainable development in the province of mazandaran

ایمانی, دکتر بهرام and مهدی, علی (2016) Reviewand analytical on the role and status of the Native and traditional rural tourism in sustainable development in the province of mazandaran. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
AllInOne.pdf

Download (1MB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: بررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئینهای بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی مورد مطالعه : منطقه سوادکوه در استان مازندران
Persian Abstract: در عصر حاضر صنعت گردشگری به عنوان بزرگترین صنعت جهان امروز و یکی از ارکان توسعه پایدار معرفی می-شود. توریسم اشکال مختلفی دارد که اکنون شکلی نوین از توریسم با عنوان توریسم فرهنگی و روستایی، با هدف توسعه پایدار جوامع محلی در نواحی روستایی، بعنوان ابزاری جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی و یکی از مهمترین مشاغل مدرن در مناطق روستایی تجسم یافته است. در همین زمینه و درکشور ایران با داشتن سابقه چند هزار ساله و جاذبه¬های فراوان گردشگری، جایگاه بسیار مناسبی را می¬توان از بعد گردشگری فرهنگیو روستایی متصور شد. نمونه¬هایی از این جاذبه¬ها، جاذبه¬های فرهنگی و آئینهای محلی روستاییمی باشند که با برنامه ریزی و مدیریت مناسب و شناسایی و سرمایه گذاری، می توان جایگاه مورد قبولی از لحاظ جذب گردشگر در دنیا کسب کرد. نواحی روستایی شهرستان سوادکوه نیز به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص و سبقه تاریخی و فرهنگی ویژه، از جاذبه های گوناگونی برخوردار است. وجود این پیشینه تاریخی غنی و طبیعت بکر، سوادکوه را در زمره مقصدهایی قرار داده است که پذیرای گردشگران مختلفی می باشد. آئین¬های بومی و سنتی مانند تیرِ ماه سیزِده شو، روز خورشید، برگزاری تعزیه در محرم الحرام و بیستِ ششِ عَیید ماه( عید مردگان) که هم چنان در اقصی نقاط این شهرستان برگزار می شود از نظر غنائت محتوا می تواند بستر بسیار مناسبی جهت توسعه همهجانبه گردشگری و جذب گردشگران از سراسر دنیا باشد. با علم به اهمیت این موضوع، طرح حاضربا عنوانبررسی و تحلیلی بر نقش و جایگاه آئین¬های بومی و سنتی در توسعه پایدار گردشگری روستایی در استان مازندران، به مطالعه این مهم در محدودة مورد اشاره پرداخته است. روش تحقیق در این پژوهش که بر مطالعه موردی استوار است، توصیفی و تحلیلی می¬باشد که جهت دسترسی به داده¬های تحلیلی مورد نیاز با استفاده از روش مطالعات کتابخانه¬ای و میدانی به مطالعه پرداخته شده است . نتایج این مطالعه که با استفاده از نرم افزار تحلیلی SPSS و آزمونهای مختلف آماری به دست آماده است، نشان می¬دهد که امروزه آئین¬های بومی و سنتی فراوانی در محدودة مورد مطالعه وجود دارد که با توجه به استقبال و ذهنیت مردم محلی، زمینه¬های واقعی توسعه پایدار گردشگری روستایی را می¬تواند ایجاد نماید. البته در این مسیر، مسالئل و مشکلاتی نیز شناسایی شده است و جهت کاهشآن برنامه¬ریزی راهبردی توسعه گردشگری نیز پیشنهاد گردیده است .
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Faculty of Literature & Humanities > Department of Geography
Date Deposited: 23 Jun 2019 07:31
Last Modified: 23 Jun 2019 07:31
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8209

Actions (login required)

View Item View Item