بررسی سازگاری و تفرد همسران در خانواده های ناسازگار و بهنجار

قمری گیوی, دکتر حسین and عباسی, مسلم and محمودی, هیوا (2016) بررسی سازگاری و تفرد همسران در خانواده های ناسازگار و بهنجار. University of Mohaghegh Ardabili, University of Mohaghegh Ardabili.

[img] Text
متن.pdf

Download (733kB)
Official URL: http://uma.ac.ir/

Abstract

-

Item Type: Other
Persian Title: بررسی سازگاری و تفرد همسران در خانواده های ناسازگار و بهنجار
Persian Abstract: هدف پژوهش حاضر بررسی سازگاری و تفرد همسران در خانواده های ناسازگار و بهنجار می باشد. جامعه آماري اين پژوهش را کليه زوجين شهر اردبيل در سال0 139 تشکيل مي دهند. نمونه این پژوهش 168 خانواده می باشدکه از این تعداد 80 خانواده ( زوجینی که دارای اختلاف بوده و در دادگستری جهت طلاق پرونده تشکیل داده اند) به عنوان زوجین ناسازگار به شیوه داوطلبانه انتخاب خواهند شد و 87 خانواده که تاکنون به دادگستری مراجعه نکرده اند و در حال حاضر اختلاف شدید نیز ندارند از بین خانواده های ساکن در شهر به شیوه خوشه ای انتخاب شده اند. روش پژوهش علی – مقایسه ای است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ي تمايز خود اسکوورون، پرشسنامه رضایت زناشویی و ابزار سنجش خانواده می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که بین خانواده های بهنجار و خانواده های ناسازگار تفاوت معناداری از نظر سازگاری و تفرد خود وجود دارد( 01/0 ≥ P). همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر سازگاری زناشویی به عنوان پیش بینی کننده قوی رضایت زناشویی می باشد و بیشترین واریانس تغییرات رضایت زناشویی را تبیین می کند.
Subjects: Research Projects
Divisions: Subjects > Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Faculty of Educational Sciences and Psychology > Department of Psychology
Date Deposited: 23 Jun 2019 07:28
Last Modified: 23 Jun 2019 07:28
URI: http://repository.uma.ac.ir/id/eprint/8212

Actions (login required)

View Item View Item